BrightOwl Loader Loading

Wetenschappelijk medewerker voor vorming/coaching - Belgium  

KU Leuven (company)

16

Posted on : 13 May 2017

Project Description

Functie

We zoeken een wetenschappelijk medewerker voor vorming/coaching die onderzoeksbevindingen met betrekking tot bovenstaande thema’s vlot kan vertalen in praktijkgerichte nascholingen voor het brede onderwijsveld, van kleuter- tot volwassenenonderwijs.

Je initiële focus zal liggen op vormingsprojecten binnen het basisonderwijs.

Je takenpakket zal onder andere bestaan uit het geven van bestaande en nieuwe vormingen aan leerkrachten en directies en uit het begeleiden vanveranderingsprocessen rond taalbeleid op scholen.

Er wordt tijd en ruimte voorzien om je in te werken onder begeleiding van een team van ervaren vormers en wetenschappelijk medewerkers.

Profiel

Voor deze functie kijken we uit naar volgende kandidaten:

Houders van een master in taal- en letterkunde of een ander masterdiploma met (taal)onderwijsachtergrond (pedagogie, logopedie, (school)psychologie…) én relevante ervaring

EN/OF

Gemotiveerde, ervaren leerkrachten, die bereid zijn om gedurende het schooljaar 2017-2018 via detachering op het CTO te komen werken.

 

Daarnaast kijken we uit naar kandidaten:

  • die vertrouwd zijn met thema's zoals taalbeleid, omgaan met meertaligheid op school, opvang van andertalige nieuwkomers, taalontwikkelend lesgeven... en die zich op korte tijd verder kunnen inwerken in deze thema's;
  • die vaardit zijn in coachen en adviseren, o.a. van leerkrachten;
  • die over goede presentatie- en redactionele vaardigheden beschikken;
  • die beschikken over een flexibele en kritische (onderzoeks)ingesteldheid;
  • voor wie veelvuldige verplaatsingen naar scholen in heel Vlaanderen geen probleem vormen.

Aanbod

  • Een voltijdse detachering of aanstelling voor schooljaar 2017-2018 voor indiensttreding vanaf 1 augustus;
  • Een gemotiveerd en geëngageerd team van ervaren vormers en wetenschappelijke medewerkers om mee samen te werken.