BrightOwl Loader Loading

Varilec - operater varilnega robota Grosuplje Slovenia,  

Belimed (company)


Posted on : 10 June 2017

Project Description

Belimed je eden izmed vodilnih svetovnih proizvajalcev inovativnih pomivalnih, dezinfekcijskih in sterilizacijskih reaitev na podro ju medicinske tehnologije. Pod blagovno znamko Belimed razvijamo, proizvajamo in prodajamo naprave za farmacevtsko industrijo, laboratorije, klinike in bolnianice. Prisotni smo na svetovnem trgu, s podru~nicami v Evropi, Zdru~enih dr~avah Amerike in na Kitajskem.

Zahvaljujo naaemu prizadevanju za nenehne izboljaave ve kot 1200 naaih strokovnjakov spada med najboljae. Bi ~eleli postati eden izmed njih?  e da, vas vabimo, da se prijavite na odprto delovno mesto v Grosupljem:
Vaae naloge bodo obsegale:
- delo na varilnem robotu,
- programiranje varilnega robota,
- varjenje nerjave e plo evine po TIG-postopku,
- odprava enostavnejaih napak na stroju,
- preventivno vzdr~evanje varilnega robota.

Ia emo sodelavca, ki:
- ima znanje in izkuanje s podro ja TIG varjenja,
- pozna/ima izkuanje z delom z roboti ali manipulatorji,
- ima osnovno znanje programskih orodij podobnih robotov,
- zna brati na rte,
- je zanesljiv in rad dela v timu,
- je natan en in organiziran,
- ima izoblikovane ro ne spretnosti.


Nudimo
Zaposlitev bomo sklenili za nedolo en  as z 2 mese nim poskusnim delom. Ponujamo vam urejeno delovno okolje, stimulativen osebni dohodek z mo~nostjo nagrajevanja ter zanimivo in dinami no delo na podro ju namenskih pomivalnih sistemov.  Delo poteka v eni izmeni.

Vaao prijavo pri akujemo do 30.6.2017 po poati na naslov Belimed d.o.o., Kadrovska slu~ba, Taborska 38 E, 1290 Grosuplje, preko e-maila kadri@belimed.com ali preko povezave:
ali na naslov:

Locations

Grosuplje

Find a Job Find Candidates

Similar Jobs

More jobs from Belimed

Other jobs in Slovenia

Other jobs in Grosuplje

Other jobs from Belimed in Grosuplje

Other similar job in Grosuplje

Other Jobs

Most Recent Searches

Most Famous Searches

You might also like