BrightOwl Loader Loading

Vacature: 'Hersenstimulatie voor motorisch leren bij de ziekte van Parkinson' - Belgium  

KU Leuven (company)


Posted on : 19 July 2017

Project Description

Project

Het hoofddoel van het huidige project is om inzicht te krijgen in het potentieel voor neuroplasticiteit van de hersenen bij PD, door het effect na te gaan van het combineren van motorisch leren met niet-invasieve hersenstimulatie (tDCS). We zullen gebruik maken van verschillende neurowetenschappelijke methodes en gedragsmatige paradigma's in de bovenste ledematen, waaronder schrijftablettaken en robotgeleide bereiktaken, om een grote dataset te creëren van tDCS-effecten bij PD en oudere volwassenen. Deze aanpak zal de effecten van tDCS op motorisch leren verduidelijken, de beste context waarin de stimulatie moet worden gegeven verhelderen (ON of OFFmedicatie, tDCS tijdens of na training, enz.) mede als inzicht geven in de variabiliteit van de responsen op tDCS bij PD.

 

Wij zoeken een gemotiveerde kandidaat die zich tijdens of na zijn studies heeft onderscheiden en die een bijzondere interesse heeft voor de studie van het motorisch leren bij neurologische aandoeningen.

PhD1 zal zich bezig houden met:

1) Testen van het effect van niet-invasieve hersenstimulatietechnieken op het proces van motorische vaardigheidsleren bij PD-patiënten en leeftijds-gecontroleerde ouderen.

2) Het testen van de impact van tDCS op de plasticiteit van de motorische cortex via transcraniale magnetische stimulatie.

3) Het effect van medicatietoestand (ON- ofOFF-medicatie) testen op de werkzaamheid van de hersenstimulatie.

 

De werkpakketten van de doctoraten zullen gezamenlijk worden bepaald en uitgevoerd.


Taakomschrijving

(1) Het vervullen van wetenschappelijk onderzoek in het gebied van de neuromotorische revalidatie onder begeleiding van prof. A. Nieuwboer.

(2) Onderwijsassistentie bij de onderwijsopdrachten van de ZAP-leden van het Departement Revalidatiewetenschappen. Begeleiding van Masterproeven binnen het onderzoeksdomein.

(3) Medewerking aan de organisatie van studies, de rekrutering van deelnemers, en de afname van motorische tests.

(4) Administratieve en technische ondersteuning van activiteiten binnen de onderzoeksgroep Neuromotorische Revalidatie, het Departement Revalidatiewetenschappen en de faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen.Profiel

Je hebt een Masterdiploma in de bewegingswetenschappen, en/of revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, biomedische wetenschappen, neurowetenschappen, medische beeldvorming, of experimentele psychologie.

-     Je hebt tijdens je studietraject excellente resultaten bekomen.

-     Je hebt een sterke interesse in de studie van motoriek en het gebruik van medische beeldvorming en niet-invasievehersenstimulatietechnieken.

-     Je beschikt over basisvaardigheden in programmeren (Matlab in het bijzonder).

-     Je bent ondernemend en kan zelfstandig werken en je respecteert deadlines.

-     Je beschikt over didactische en communicatieve vaardigheden.

-     Je spreekt vlot Engels en bent in staat om manuscripten in het Engels te schrijven in het kader van een doctoraatsproefschrift.

-     Je vindt het samenwerken binnen een internationaal team van onderzoekers van diverse nationaliteiten een aantrekkelijke uitdaging die je graag wenst aan te gaan.

-     Je hebt interesse om meerdere onderzoekstechnieken te combineren.

Aanbod

Wij bieden een voltijdse tewerkstelling aan van bepaalde duur voor 2 jaar met als startdatum 01/10/2017, hernieuwbaar, mits positieve evaluatie na 2 jaar, tot maximaal 4 jaar in totaal. Het onderzoek dient binnen 4 jaar te resulteren in een doctoraatsproefschrift.


De kandidaat behaalt een doctoraat in de Biomedische Wetenschappen en sluit zich aan bij de doctoraatschool van 'Cognitive & Molecular Neurosciences' of 'Exercise and Physical Activity inHealth & Disease.'