BrightOwl Loader Loading

Supervisor Calibration and Utilities Meppel Netherlands,  

Astellas (company)


Posted on : 04 July 2017

Project Description

Binnen de afdeling TSD te Meppel is de functie vacant gekomen van:

Supervisor Calibration and Utilities

Het betreft een functie in dagdienst.

De Supervisor Calibration and Utilities geeft hiërarchisch leiding aan vier General Technicians en twee Calibration Officers. De Supervisor Calibration and Utilities rapporteert aan de Senior Manager TSD. Voor een gedeelte heeft de Supervisor Calibration and Utilities ook operationele taken.

Doel van de functie:

Het doel van deze functie is het op een inspirerende en professionele wijze leiding en aansturing geven aan het team van Technicians en Officers, waarbij de beheer-, beheers- en kalibratie-aspecten van de installaties zodanig aandacht en inhoud krijgen dat gestreefd wordt naar een maximale technische beschikbaarheid binnen de wettelijke gestelde (veiligheids) eisen en de gevalideerde status van de installatie.

Functie eisen:

 • Aantoonbaar HBO niveau in een technische studierichting met een specialisatie op het gebied van onderhoud, utility systemen en/of energie management;
 • Drie tot vijf jaar relevante en leidinggevende ervaring;
 • Goede kennis van GMP;
 • Bekend met Lean/Six Sigma/TPM/continue verbeter processen;
 • Kennis van onderhoudsprincipes en -systemen met bijbehorende KPI’s;
 • Kennis van kalibratieprincipes en -systemen met bijbehorende KPI’s;
 • Kennis, kunde en ervaring die aansluit bij onder andere de volgende (utility) processen:

Koeling, HVAC, Clean Steam, zwarte stoom, NEN3140, energie management,

aansturen van derden, gebouwbeheers- en monitoring systemen, watersystemen zoals purified water, change control, GMP engineering/validatie documentatie.

 • Kennis van computersystemen zoals SAP, CMX en/of Trackwise is een pre;
 • Goede communicatieve vaardigheden;
 • Resultaatgericht, oplossingsgericht, flexibel, overtuigingskracht;
 • Hoge kwaliteits- en veiligheidsstandaard;
 • Bereid tot het meedraaien in de consignatiedienst.

Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden:

 • Verantwoordelijk voor het op juiste wijze, en tijdig (laten) uitvoeren van de beschreven beheer en beheers maatregelen en het continue verbeteren daarvan;
 • Verantwoordelijk voor de handhaving van het werken conform alle wettelijke (GMP) regels en voorschriften;
 • Verantwoordelijke voor de bevordering van de teamgeest en samenwerking binnen het team;
 • Verantwoordelijk voor de uitvoering van de leidinggevende taken zoals beoordelingen, functioneringsgesprekken en ziekteverzuimbegeleiding.

Locations

Meppel , The Netherlands

Find a Job Find Candidates

Similar Jobs

Other jobs in Netherlands

Other Jobs

Most Recent Searches

Most Famous Searches

You might also like