BrightOwl Loader Loading

Student Preventiedienst (M/V) - Belgium  

Impextraco (company)

24

Posted on : 16 June 2017

Project Description

We zijn een toonaangevende producent en leverancier van micro-ingrediënten voor de veevoederindustrie.  We ontwikkelen en commercialiseren functionele ingrediënten die zowel het voeder als dier beschermen en de nutritionele kwaliteit van veevoeders optimaliseert. Geleid door een familie die sinds 4 generaties actief is in de agro-industrie, engageren we ons om kosteneffectieve oplossingen aan te bieden die de dierprestaties op een efficiënte en duurzame manier verbeteren. Vanuit zijn vestigingen in Europa, Brazilië, Mexico, China, Thailand en Nigeria is deze onderneming actief in meer dan 90 landen.
Momenteel hebben we een interessante uitdaging  voor een student op de HSE dienst. Student Preventiedienst (M/V) Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 Als student op onze HSE (Health Safety Environment)-dienst krijg je de kans om de theorie toe te passen in de praktijk. Je mag meewerken aan de uitbouw van het preventiebeleid. De taken van de preventieadviseur en milieucoördinator zijn zeer uiteenlopend. Volgende disciplines komen bij Impextraco terug: arbeidsveiligheid, psychosociale aspecten, bedrijfshygiëne, ergonomie en milieu. 
 Onderwerpen die zeker aan bod komen: 
 • Aanpassen en uitbouwen van het noodplan, contingency plan, zoneringsdossier
 • Analyseren van gevaarlijke situaties
 • Uitvoeren van RA’s: Hazop, Kinney, taakrisicoanalyses, … 
 • Opstellen van VIK’s 
 • Voorbereiden van toolboxmeetings en Safety trainingen voor het personeel
 • Input leveren bij wettelijke rapporten/registratie, maandverslagen, jaarverslagen, JAP, GPP, Val-I-Pac aangifte, IMJV, Afvalstoffenregister, Milieuvergunning,... 
 • Sevesowetgeving 
 • Opmaak van SDS’n 
 • Contractor safety 
 • Onderzoek naar psychosociale belasting
 • Bijwonen van comitévergaderingen
 • Ergonomie

Belangrijk om te weten is dat Impextraco een lage drempel Seveso bedrijf is, waardoor de uitbouw van een goed onderbouwd preventiebeleid een wettelijke verplichting is. 


 Uw profiel:
 • Student veiligheid, preventie.
 • Zin voor verantwoordelijkheid
 • Leergierig
 • Teamgeest 
 • Resultaat- en oplossingsgericht


Wij bieden:
Heb je zin om een Seveso bedrijf mee te ondersteunen bij het toepassen van de maatregelen uit de welzijnswet? Dan bieden wij jou een vakantiejob in een bedrijf waar alle facetten van een veiligheidsbeleid aan bod komen.
Wij bieden jou de nodige coaching in de uitvoering van uw opdrachten. Je krijgt de ruimte om te leren met vallen en opstaan.