BrightOwl Loader Loading

Stability Specialist Quality  Biotech Oss Netherlands,  


Posted on : 22 April 2017

Project Description

Stability Specialist Quality  Biotech-QUA005653OmschrijvingDe afdelingQuality Operations Biotech (ongeveer 100 mensen) is er verantwoordelijk voor dat MSD s Manufacturing Division Oss biologische drug products en bulk drug products produceert, test en vrijgeeft in overeenstemming met de toepasselijke lokale en internationale regelgeving. Hiertoe werken de verschillende Kwaliteitsafdelingen actief met elkaar samen en zetten de norm voor alle andere Integrated Process Teams (IPTS) en CoE s (Center of Excellences) van onze Manufacturing Division Oss evenals het regelmatig communiceren met andere Manufacturing Division sites.Meer informatie over MSD Biotech is terug te vinden via onderstaande video:https://youtu.be/xzi2TewWJIEDe positieRapporterend aan de Manager Quality Assurance zal je als gedelegeerde verantwoordelijke de coordinatie en planning van de stability werkprocessen op je nemen en daarbij de inhoudelijke begeleiding van de medewerkers. Je bent de Stability contactpersoon in (internationale) projecten, verbeterinitiatieven en onderzoeken (significant investigations) en je neemt de QP (Qualified Person) waar voor het deel stability bij diens afwezigheid. Verder coordineer je en lever je een bijdrage aan en bewaak je de kwaliteit van de reguliere stability taken (monsterbeheer klimaatkamer, labdocumentatie, stabiliteitsrapporten, deviations en changes). Je bent de eerste contactpersoon voor Regulatory Affairs met betrekking tot vragen en verzoeken over nieuwe, lopende en afgeronde stabiliteitsstudies. Je volgt dit op door het beantwoorden van vragen en uitzetten en coordineren van acties in de groep, in nauw overleg met de QP en Manager QA.Verder ben je de contactpersoon voor Stability bij significant investigations en coordineer je de stability activiteiten die uitgevoerd dienen te worden en rapporteert uitkomsten. Je leidt (internationale) projecten op het gebied van Stability en je coordineert deze activiteiten. Je bent discussiepartner voor QA Manager inzake verbetermogelijkheden t.a.v. kwalitatieve en kwantitatieve inrichting van de groep en het functioneren van de medewerkers. Je begeleidt medewerkers inhoudelijk en ondersteunt hen bij het opstellen en afsluiten van Changes en Deviations.Overige taken/ verantwoordelijkheden:Continuous improvement- Leidende rol in voorstellen voor verbetering en optimalisatie van afdelings)werkwijzen (continuous improvement) en uitvoeren van de voorstellen;- Signaleren van mogelijkheden tot innovatie en initi

Locations

Oss, NB, Nederland

Find a Job Find Candidates

Most Recent Searches

Most Famous Searches

You might also like