BrightOwl Loader Loading

Servisn Dnešice Czechia,  

HASELMEIER (company)


Posted on : 13 September 2017

Project Description

o nás

haselmeier je strategický Partner farmaceutických podnikatelo pro inovaci aplika ní pomoci od lé iv a slu~eb, a~ po zlepšení ~ivota paciento.

realizujeme jedine ná yešení na míru, která jsou upravována podle potyeb paciento a splhují o ekávání našich zákazníko. ve styedu našeho zájmu jsou v~dy zákazníci a sna~íme se, aby byly jejich potyeby realizovány k maximální spokojenosti.

jsme pyínosem pro trvalé zlepšování zdravotnických pomocek a na trhu jednáme jako zodpovdná i etická spole nost. pokud jde o bezpe nost pacienta, kvalitu produkto jejich soulad s normami a smrnicemi, nepyipouští spole nost haselmeier ~ádné kompromisy.

oblast vaší posobnosti

 
 • plánování a provádní servisních prohlídek strojo s ohledem na plynulost výroby
 • opravy strojo, zayízení a veškerých výrobních technologií
 • zajištní a koordinace externích techniko v pyípad potyeby
 • nákup náhradních dílo pro strojní zayízení
 • evidence a hlídání termíno plánovaných servisních prohlídek budovy externími firmami
 • návrhy a realizace pomocných pyípravko zvyšující bezpe nost a efektivitu práce
 • kontrola vedení servisních knih strojích zayízení

vaše kvalifikace

 
 • ukon ené vzdlání technického smru
 • minimáln 5 let praxe
 • dobré znalosti z oblasti elektroniky, elektrotechniky, mechatroniky, plc- yídící techniky, pneumatiky…
 • znalosti kovoobrábcích strojo, montá~ních linek – automatizované výroby, vstyikovacích liso a podobn jsou výhodou…
 • zkušenosti v jednání s externími dodavateli
 • dobré znalosti nmeckého nebo anglického jazyka
 • týmová spolupráce, vlastní iniciativa, kompetence k yešení problémo

pokud hledáte vzrušující práci v rozvíjející se spole nosti s pyíjemnou atmosférou a zajímavou budoucnost, kontaktujte nás!

Locations

Dnešice

Find a Job Find Candidates

Similar Jobs

More jobs from HASELMEIER

Other jobs in Czechia

Other Jobs

Most Recent Searches

Most Famous Searches

You might also like