BrightOwl Loader Loading

Servisn Dnešice Czechia,  

HASELMEIER (company)


Posted on : 13 September 2017

Project Description

o nás

haselmeier je strategický Partner farmaceutických podnikatelo pro inovaci aplika ní pomoci od lé iv a slu~eb, a~ po zlepšení ~ivota paciento.

realizujeme jedine ná yešení na míru, která jsou upravována podle potyeb paciento a splhují o ekávání našich zákazníko. ve styedu našeho zájmu jsou v~dy zákazníci a sna~íme se, aby byly jejich potyeby realizovány k maximální spokojenosti.

jsme pyínosem pro trvalé zlepšování zdravotnických pomocek a na trhu jednáme jako zodpovdná i etická spole nost. pokud jde o bezpe nost pacienta, kvalitu produkto jejich soulad s normami a smrnicemi, nepyipouští spole nost haselmeier ~ádné kompromisy.

oblast vaší posobnosti

 
 • plánování a provádní servisních prohlídek strojo s ohledem na plynulost výroby
 • opravy strojo, zayízení a veškerých výrobních technologií
 • zajištní a koordinace externích techniko v pyípad potyeby
 • nákup náhradních dílo pro strojní zayízení
 • evidence a hlídání termíno plánovaných servisních prohlídek budovy externími firmami
 • návrhy a realizace pomocných pyípravko zvyšující bezpe nost a efektivitu práce
 • kontrola vedení servisních knih strojích zayízení

vaše kvalifikace

 
 • ukon ené vzdlání technického smru
 • minimáln 5 let praxe
 • dobré znalosti z oblasti elektroniky, elektrotechniky, mechatroniky, plc- yídící techniky, pneumatiky…
 • znalosti kovoobrábcích strojo, montá~ních linek – automatizované výroby, vstyikovacích liso a podobn jsou výhodou…
 • zkušenosti v jednání s externími dodavateli
 • dobré znalosti nmeckého nebo anglického jazyka
 • týmová spolupráce, vlastní iniciativa, kompetence k yešení problémo

pokud hledáte vzrušující práci v rozvíjející se spole nosti s pyíjemnou atmosférou a zajímavou budoucnost, kontaktujte nás!

Locations

Dnešice

Find a Job Find Candidates

Similar Jobs

More jobs from HASELMEIER

Other jobs in Czechia

Other jobs in Dnešice

Other jobs from HASELMEIER in Dnešice

Other Jobs

Most Recent Searches

Most Famous Searches

You might also like