BrightOwl Loader Loading

Senior Financial Controller - Norway  

Finn (company)


Posted on : 22 December 2017

Project Description

Blir du trigget av tall, analyse og kontinuerlig forbedring?

Har du lyst å være med å bygge verdens beste markedsplass? Brenner du for å lede og utvikle prosesser?
 
Du vil i denne jobben få faglig ansvar for Financial Controlling og utarbeidelse av regnskapsrapporter i FINN.no. Du vil jobbe tett sammen med businessen i selskapet, men også samarbeide på tvers i det sentrale finansmiljøet i Schibsted. Du vil være en sterk bidragsyter til at FINN leverer lønnsom vekst og sikre kvalitet i prosessene og regnskapet. Du vil identifisere forbedringsmuligheter, foreslå tiltak og være en sparringspartner for ledelsen.  
 
Schibsted er organisert som en matrise og du vil ha to rapporteringslinjer. Stillingen vil dels inngå i et team i FINN på tre Business Controllere og to Financial Controllere og rapportere til Økonomidirektøren. Du kommer også rapportere til Regnskapssjefen i Schibsted og være en del av ledergruppen hennes i Schibsteds sentrale finansorganisasjon. Du vil delta i prosjekter på tvers og være FINNs representant i de sentrale prosessene. Dette mener vi sikrer at vi både henter fagligstyrke på tvers av konsernet og at du kommer tett på FINN. Økonomienheten i både FINN og Schibsted er preget av godt humør, stor grad av samarbeid og en bra porsjon takhøyde.  
 
Som Senior Financial Controller må du:  
 • Elske problemløsning! Du stopper ikke når det butter imot, du søker og finner de beste løsningene over tid  
 • Evne å prioritere basert på data og innsikt  
 • Du har god systemforståelse og evne til å fremstille data for å gi forretningsinnsikt  
 • Trives med å ha mange baller i lufta, og være flink til å lande dem  
 • Relasjonsbygger - flink til å knytte kontakter og ivareta disse  
 • Godt humør og god til å beholde roen  
 • Selvgående og trygg på deg selv, men også en lagspiller  
 • Endringsvillig  
 • Ha interesse og forståelse for forretningen  
 • Ha gode kommunikasjonsevner. Forklare vanskelige ting på en enkel måte til interessenter på ulike steder og nivåer i organisasjonen 
 
Vi ser etter deg som har:  
 • Høyere utdannelse (mastergrad) innen regnskap og/eller revisjon 
 • Faglig interesse og kunnskap innen regnskapslovgivning, god regnskapsskikk, IFRS, skatterett, merverdiavgift, bokføring 
 • Erfaring fra revisjon eller Financial controlling  
 • Høy arbeidskapasitet med evne til å levere på kvalitet og tid 
 • Gode Excel-kunnskaper 
 • Sterke kommunikasjons- og samarbeidsevner 
 • Gode IT- og systemkunnskaper, inkludert evne til å lære og ta i bruk nye verktøy og systemer for mer effektiv rapportering 
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk 
 • Interesse for teknologisk utvikling og implikasjoner dette har for fagområdet 
 
Vi tilbyr:  
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver  
 • Dyktige kollegaer og et hyggelig arbeidsmiljø  
 • Konkurransedyktige vilkår  
 • Mobil og nettbrett  
 • Gode muligheter for kompetanseutvikling (intern/ekstern kursing, konferanser)  
 • Godtgjørelse for bredbånd hjemme  
 • Avis - Aftenposten hjem på døra og/eller digitalt  
 • Fleksibel arbeidstid 
 
Din helse er svært viktig, så her er du også godt dekket:   
 • Bedriftshelsetjeneste  
 • Behandlingsforsikring  
 • Gruppelivsforsikring  
 • Kritisk sykdom forsikring  
 
Du kan også delta på og benytte deg av:  
 • Mange spennende turer og events i regi av FINN  
 • Gratis fellestrening på SATS tre ganger i uken  
 • Treningsmuligheter og bedriftslag  
 • Bedriftsmassasje tre ganger i uken  
 • Firmahytter i Trysil  
 • Rabattavtaler gjennom FINN og Schibsted  
 
Vi tror du kunne valgt oss på grunn av våre gode betingelser, men vi vil at du skal velge oss fordi du allerede har begynt å glede deg til å bygge verdens beste markedsplass sammen med oss! FINNs verdier som preger oss i alt vi gjør: SULT, PRESISJON, TAKHØYDE og HUMØR. 
 
Velkommen til mulighetenes marked, vi gleder oss til å høre fra nettopp deg! 
Vi ser frem til å motta din søknad!