BrightOwl Loader Loading

Recruitment Specialist / Specialist za iskanje kadrov Slovenia,  


Posted on : 10 May 2017

Project Description

Belimed je eden izmed vodilnih svetovnih proizvajalcev inovativnih pomivalnih, dezinfekcijskih in sterilizacijskih reaitev na podro ju medicinske tehnologije. Pod blagovno znamko Belimed razvijamo, proizvajamo in prodajamo naprave za farmacevtsko industrijo, laboratorije, klinike in bolnianice. Prisotni smo na svetovnem trgu, s podru~nicami v Evropi, Zdru~enih dr~avah Amerike in na Kitajskem. Zahvaljujo naaemu prizadevanju za nenehne izboljaave ve kot 1200 naaih strokovnjakov spada med najboljae. Bi ~eleli postati eden izmed njih?  e da, vas vabimo, da se prijavite na odprto delovno mesto v Grosupljem: Vaae naloge Naloge novega sodelavca/sodelavke bodo obsegale predvsem podporo procesom iskanja in selekcije kadrov zaposlovanja v celotnem podjetju:- priprava in objava zaposlitvenih oglasov, - izvedba prvih selekcijskih razgovorov in priprava o~je liste kandidatov,- svetovanje in pomo vodjem pri vpraaanjih, vezanih na selekcijske postopke,- samostojno iskanje talentov tudi preko socialnih omre~ij,- ostala dela v kadrovski slu~bi. Ia emo Poleg najmanj viajeaolske izobrazbe in (dokazljivih) izkuaenj s podro ja selekcije kadrov (za~eleno na podro ju tehni nih in razvojnih poklicev) ima idealen kandidat tudi izkuanje z delom v mednarodnih okoljih in mednarodnih selekcijskih postopkov. Ker gre za podporo predvsem sestrskim podjetjem v tujini je nujno, da novi sodelavec aktivno (govorno in pisno) obvlada nemaki in angleaki jezik, ter je aktivni uporabnik orodij MS Office (za~eleno je tudi poznavanje ERP sistemov). Velika prednost je poznavanje sodobnih pristopov pri selekciji kadrov. Idealen kandidat ima dobre komunikacijske sposobnosti, je sposoben voditi ve projektov hkrati ter ima sposobnost postavljanja prioritet. Je radoveden, fleksibilen, samoiniciativen ter pripravljen spoznavati nove kulture.  Nudimo Novemu sodelavcu/sodelavki nudimo zanimivo in zelo razgibano delo v mednarodni skupini ter mo~nost strokovnega in osebnega razvoja. Pogodbo o zaposlitvi bomo sklenili za nedolo en  as s trimese nih poskusnim delom. Prijave v slovenskem in nemakem jeziku pri akujemo do 21.5.2017 preko spletne povezave. >>> PRIJAVA NA DELOVNO MESTO

Locations

Grosuplje

Find a Job Find Candidates

Most Recent Searches

Most Famous Searches

You might also like