BrightOwl Loader Loading

RE[ ]CHURCH zoekt ontwerper-onderzoeksassistent (100%) - Belgium  

KU Leuven (company)


Posted on : 19 July 2017

Project Description

Project

Overal in de Westerse wereld neemt het draagvlak voor de traditionele, christelijke geloofsbeleving af. Dat wordt nog het duidelijkst in het snel dalende aantal erediensten in parochiekerken. Naast een spiritueel en cultureel verlies vormt dit ook een belangrijk maatschappelijk probleem door de impact van kerkgebouwen op de publieke ruimte. RE[ ]CHURCH benadert deze thematiek vanuit een architecturaal perspectief: in plaats van te onderzoeken hoe een gegeven gebouw een bepaald programma kan accommoderen, wil het aantonen dat architectuurontwerp in staat is om kwaliteiten te detecteren en kansen te creëren op basis van de intrinsieke (ruimtelijke en materiële) eigenschappen van een gebouw. RE[ ]CHURCH onderscheidt zich van ander onderzoek door ontwerpen te hanteren als een specifieke onderzoeksmethode én een strategie voor toekomstige ontwikkeling. Dit willen we bereiken door in te zetten op drie verschillende dimensies van het architectuurontwerp: 1) als een materieel artefact dat bemiddelt tussen erfgoedwaarden, functionele eisen en ruimtelijke ambitie; 2) als een proces van 'form-finding' dat werkbare concepten genereert voor verdere ontwikkeling en toe-eigening van dat artefact, en 3) als een praktijk (of een vorm van toegepaste kennis) die de geldigheid van ruimtelijke ideeën en architectonische concepten ondervraagt. Het onderzoek zal verlopen in nauwe interactie met een speciale master-designstudio aan de Faculteit Architectuur (campus Gent) en een aantal belangrijke stakeholders uit het werkveld.

Profiel

Voor dit project zoeken we een getalenteerd ontwerper met een neus voor onderzoek, een flink brein om kritisch na te denken, en twee handen die van aanpakken weten.

Je bent onze ideale kandidaat als je:

  • Kan aantonen dat je affiniteit hebt met het thema;
  • Zelfstandig doelen kan stellen en die ook weet te realiseren; 
  • Graag over het muurtje kijkt en binnen een multi-disciplinair team werkt; 
  • Bereid bent om jezelf uit te dagen en de grenzen van je vakgebied wil verleggen; 
  • Voor een groep kan spreken (ook in het Engels) en al eens een gedachte gestructureerd op papier zet; 
  • Een masterdiploma (interieur)architectuur bezit met minstens onderscheiding, of/en je al relevante werkervaring hebt opgedaan (bv. stage).

Aanbod

Wij bieden een voltijdse baan als assistent-onderzoeker in een creatieve werkomgeving en een jong team. Naast een aantal (beperkte) onderwijstaken en algemen diensten voor het departement, bestaat je voornaamste opdracht in uitvoeren van het onderzoeksproject in nauwe interactie met de promotoren en een team van experten. Je verbindt je er toe om op basis van je bevindingen een doctoraal proefschrift voor te bereiden tijdens de duur van het project. Je wordt aangesteld voor 1 jaar, verlengbaar tot max. 4 jaar in totaal bij positieve tussentijdse evaluatie. Je zult in principe gebaseerd zijn op de campus Sint-Lucas Brussel, maar een deel van je opdracht zal plaatsvinden op campus Sint-Lucas Gent.