BrightOwl Loader Loading

- QA Manager, Overhalla - Norway  

Company managed [?] Still accepting applications
9 Facebook  Linkedin

Posted on : 13 April 2017

Project Description

Bli en del av et innovativt og spennende selskap som satser på bioteknologi i Norge! 

PHARMAQ er verdens ledende selskap innen vaksiner og innovasjon rettet mot akvakulturnæringen. PHARMAQ er en del av Zoetis, verdens ledende selskap innen dyrehelse. Vi utvikler sikre og effektive legemidler med god miljøprofil ved målrettet forskning og dedikerte mennesker.

Med oss på laget søker vi en QA Manager som vil få spennende oppgaver ved vårt GMP produksjonsanlegg i Overhalla, Nord-Trøndelag. Du vil få ansvar for å lede et kompetent team i kvalitetssikringsavdelingen og vi kan tilby spennende utfordringer i det lokale lederteamet.  Det kan på sikt også være muligheter for å bidra i fagteam både nasjonalt og internasjonalt.

Arbeidsområdet vil være kvalitetssikring av systemer og prosesser:

 • Ansvar for utvikling, vedlikehold og oppfølging av bedriftens kvalitetssystem i tett samarbeid med resten av QA- teamet
 • Ansvar for å sikre effektiv drift av de ulike kvalitetssystemene som f.eks. avvikshåndtering, endringskontroll
 • Delta og drive forbedringsprosjekter innen funksjonen og mot andre avdelinger/enheter
 • Medvirkning ved overgang til elektroniske system
 • Bidra til styrking av grensesnitt mellom QA og andre avdelinger/funksjoner

Kvalifikasjoner og egenskaper vi søker:

 • Utdannelse på Bachelor eller Masternivå, fortrinnsvis innen;
  - Farmasi, Mikrobiologi, Bioteknologi, Molekylærbiologi, Immunologi, Veterinærmedisin
 • Motivasjon for/ erfaring med personalledelse
 • Evne til å jobbe selvstendig og systematisk, samt god på samarbeid og kommunikasjon på tvers av ulike funksjoner og nivå
 • Gode analytiske og pedagogiske evner
 • Krav til nøyaktighet og presisjon i arbeidet
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper – skriftlig og muntlig
 • Gode datakunnskaper, gjerne fra drift av elektroniske system
 • Erfaring fra farmasøytisk eller bioteknologisk industri er en fordel
 • Ønskelig med kjennskap til dokumentasjonskrav, regulatoriske krav og kvalitetssikring (GMP) for farmasøytiske produkter eller sterile legemidler

Vi kan tilby spennende arbeidsoppgaver i et entusiastisk, tverrfaglig og godt arbeidsmiljø.

Arbeidssted for stillingen vil være ved vårt GMP produksjonsanlegg i Overhalla, Nord-Trøndelag. Det må påregnes noe overtid, samt en del reiseaktivitet.

For nærmere informasjon om stillingen kontakt:
Director Quality Affairs
Inger Kvitvang,
Telefon: 74 28 08 03
Mobil: 992 04 350

Vi gleder oss til å motta din søknad, som kan sendes med CV via e-mail til hr@pharmaq.no innen 20. mars 2017. Kopi av vitnemål og attester bes tatt med på intervju. Vi er et farmasøytisk selskap og vi vil kreve politiattest ved tilsetting.

PHARMAQ er verdens ledende selskap innen vaksiner og innovasjon rettet mot akvakulturnæringen og en del av Zoetis, verdens ledende selskap innen dyrehelse. Selskapet utvikler sikre og effektive legemidler til akvakulturnæringen med god miljøprofil gjennom målrettet forskning og dedikerte medarbeidere. Produksjon, administrasjon, forskning og utvikling ligger i Norge og med datterselskap i Chile, Storbritannia, Kina, Vietnam, Tyrkia, Spania, Panama og Singapore har PHARMAQ rundt 220 medarbeidere. Konsernets produkter markedsføres i Europa, Nord- og Sør-Amerika samt i Asia. For mer informasjon, se selskapets hjemmeside: www.pharmaq.com