BrightOwl Loader Loading

Preventie expert Geel Belgium,  


Posted on : 18 May 2017

Project Description

Binnen productie bestaat er een operations support groep voor preventie. Zij is de link tussen de preventiedienst en de productieafdelingen.Uw functie zal voornamelijk bestaan uit de volgende taken:Het uitvoeren (voorbereiden-leiden-afwerken) van risicoanalyses op processen, installaties of werkmethodes (PHA, PHR, HAZOP, RA op logistieke flow, Swift, Planop, &)Voorzitten van preventiekerncomit

Locations

Geel, Belgium

Find a Job Find Candidates

Most Recent Searches

Most Famous Searches

You might also like