BrightOwl Loader Loading

Praktijklector SLO geschiedenis Zuidwest-Vlaanderen - Belgium  

KU Leuven (company)


Posted on : 01 May 2017

Project Description

Functie

De belangrijkste opdracht voor de praktijklector bestaat in het begeleiden van de stages. Dit omvat onder andere:
- Een aantal studenten van de lerarenopleiding (SLO/CVO) opvolgen/begeleiden bij het vervullen van hun stage (trajectbegeleiding).
- Stagelessen bijwonen en bespreken met student en stagementor.
- Het portfolio van de student doornemen en bespreken (minimaal aantal contactmomenten: zie stagehandleiding).
- Onderhouden van contacten met de stageplaatsen.
- Verzorgen van introductiesessies over stageorganisatie, portfolio enzovoort.
Naast de eigenlijke stagebegeleiding, wordt de lector ook ingeschakeld ter assistentie bij de praktijkgerichte opleidingsonderdelen uit de specifieke lerarenopleiding. Dit omvat onder andere:
- Praktijkgerichte opleidingsonderdelen helpen voorbereiden en helpen verzorgen.
- Hierin is ook het geregeld overleg met docenten, opleidingsverantwoordelijke(n) en de andere lectoren (uit SLO en CVO) begrepen.
- Praktijkgerichte opdrachten kunnen deel uitmaken van het portfolio van de student. De praktijklector volgt dit op.

Ten slotte wordt de praktijklector ook ingeschakeld voor algemene ondersteunende taken. Dit omvat vooral overleg SLO/CVO, en curriculumuitbouw.


Profiel

Om in aanmerking te komen voor een aanstelling als praktijklector moet men aan volgende voorwaarden voldoen:
- Je bent in het bezit van een licentiaat- of masterdiploma geschiedenis;
- Je bent in het bezit van het diploma van leraar;
- Je hebt onderwijservaring in het secundair onderwijs, en in het volwassenenonderwijs (lerarenopleiding CVO);
- Je hebt leidinggevende ervaring in het secundair onderwijs, en/of in het volwassenenonderwijs (lerarenopleiding CVO);
- Je bent professioneel verbonden aan de onderwijswereld, en je hebt minstens een deelopdracht effectieve onderwijspraktijk;
- Je kunt op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en slaagt erin je planning aan te passen in functie van wijzigende omstandigheden;
- Als coach formuleer je heldere verwachtingen en evaluatiecriteria en creëer je ontwikkelingsmogelijkheden voor de studenten;
- Je behartigt de belangen van de KU Leuven in directe contacten met de stagementoren en onderhoudt goede relaties met de stageplaatsen;
- Je bent discreet en kan omgaan met vertrouwelijke informatie;
- Je toont belangstelling voor en vertrouwdheid met (vak)didactische, vakoverschrijdende, algemeen pedagogische en/of agogische onderwerpen;
- Bijkomende ervaring in onderwijskundige activiteiten (vb. door publicaties, organisatie van nascholingen) strekt tot aanbeveling.


Aanbod

We bieden jou een deeltijdse aanstelling (15%) aan voor één jaar. De plaats van tewerkstelling is vooral Zuidwest-Vlaanderen met af en toe bijeenkomsten in Leuven. We bieden een boeiende en professioneel uitdagende werkomgeving.