BrightOwl Loader Loading

Praktijklector Lerarenopleiding SLO Talen: Duits - Belgium  

Company managed [?] Still accepting applications
5 Facebook  Linkedin

Posted on : 02 June 2017

Project Description

Functie

Je staat de SLO-verantwoordelijke(n) bij in de volgende domeinen:

·        Stagebegeleiding (trajectbegeleiding van studenten uit de lerarenopleiding).

·        Assistentie bij praktijkgerichte opleidingsonderdelen.

·        Organisatie van nascholingen en algemene ondersteuning van de werking van de SLO.


Profiel


·        Je bent in het bezit van een licentiaat- of masterdiploma in een studierichting die toegang geeft tot de SLO waaraan je verbonden zal zijn.

·        Je bent in het bezit van het diploma van leraar, of geaggregeerdevoor het secundair onderwijs (groep 2), of geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs.

·        Je hebt bij voorkeur ten minste vijf jaar onderwijservaring in het secundair, hoger of volwassenenonderwijs in het vakgebied van de SLO.

·        Je bent professioneel verbonden aan de onderwijswereld, en je hebt minstens een deelopdracht effectieve onderwijspraktijk.

·        Je kunt op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en slaagt erin je planning aan te passen in functie van wijzigende omstandigheden.

·        Als coach formuleer je heldere verwachtingen en evaluatiecriteria en creëer je ontwikkelingsmogelijkheden voor de studenten.

·        Je behartigt de belangen van de KU Leuven in directe contacten met de stagementoren en onderhoudt goede relaties met de stageplaatsen.

·        Je bent discreet en kan omgaan met vertrouwelijke informatie.

·        Je kunt aantonen dat je belangstelling hebt voor en vertrouwdheidhebt met (vak)didactische, vakoverschrijdende, algemeen pedagogische en/of agogische onderwerpen.

·        Bijkomende ervaring in onderwijskundige activiteiten (bv. doorpublicaties, organisatie van nascholingen) strekt tot aanbeveling.


Aanbod

Wij bieden een deeltijdse (10%) tewerkstelling van bepaalde duur vanaf 1 september 2017 t.e.m. 31 augustus 2018, mogelijks hernieuwbaar.

Wat de begeleiding van de studenten op stage betreft zal u voornamelijk instaan voor de regio's ten westen van Brussel.