BrightOwl Loader Loading

Praktijklector Lerarenopleiding Gezondheidswetenschappen Leuven Belgium,  

KU Leuven (company)


Posted on : 26 August 2017

Project Description

Functie

Je staat de SLO-verantwoordelijke(n) bij in de volgende domeinen:

  • Stagebegeleiding (trajectbegeleiding van studenten uit de lerarenopleiding)
  • Assistentie bij praktijkgerichte opleidingsonderdelen
  • Ondersteuning bij wetenschappelijk onderzoek
  • Organisatie van nascholing en algemene ondersteuning van de werking van de SLO

Profiel

  • Je bent in het bezit van een licentiaat- of masterdiploma in Farmaceutische Wetenschappen of Geneeskunde.
  • Je bent in het bezit van het diploma van leraar, of geaggregeerde voor het secundair onderwijs (groep 2), of geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs.
  • Je hebt bij voorkeur ten minste vijf jaar onderwijservaring in het secundair, hoger of volwassenenonderwijs in het vakgebied van de SLO.
  • Je bent professioneel verbonden aan de onderwijswereld, en je hebt minstens een deelopdracht effectieve onderwijspraktijk.
  • Je kunt op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en slaagt erin je planning aan te passen in functie van wijzigende omstandigheden.
  • Als coach formuleer je heldere verwachtingen en evaluatiecriteria en cre

Locations

3000 Leuven, Belgium

Find a Job Find Candidates

Other jobs in Belgium

Other jobs in Leuven

Other Jobs

Most Recent Searches

Most Famous Searches

You might also like