BrightOwl Loader Loading

Praktijklector Lerarenopleiding Gezondheidswetenschappen - Belgium  

KU Leuven (company)


Posted on : 26 August 2017

Project Description

Functie

Je staat de SLO-verantwoordelijke(n) bij in de volgende domeinen:

 • Stagebegeleiding (trajectbegeleiding van studenten uit de lerarenopleiding)
 • Assistentie bij praktijkgerichte opleidingsonderdelen
 • Ondersteuning bij wetenschappelijk onderzoek
 • Organisatie van nascholing en algemene ondersteuning van de werking van de SLO

Profiel

 • Je bent in het bezit van een licentiaat- of masterdiploma in Farmaceutische Wetenschappen of Geneeskunde.
 • Je bent in het bezit van het diploma van leraar, of geaggregeerde voor het secundair onderwijs (groep 2), of geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs.
 • Je hebt bij voorkeur ten minste vijf jaar onderwijservaring in het secundair, hoger of volwassenenonderwijs in het vakgebied van de SLO.
 • Je bent professioneel verbonden aan de onderwijswereld, en je hebt minstens een deelopdracht effectieve onderwijspraktijk.
 • Je kunt op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en slaagt erin je planning aan te passen in functie van wijzigende omstandigheden.
 • Als coach formuleer je heldere verwachtingen en evaluatiecriteria en creëer je ontwikkelingsmogelijkheden voor de studenten.
 • Je behartigt de belangen van de KU Leuven in directe contacten met de stagementoren en onderhoudt goede relaties met de stageplaatsen.
 • Je bent discreet en kan omgaan met vertrouwelijke informatie.
 • Je kunt aantonen dat je belangstelling hebt voor en vertrouwdheid hebt met (vak)didactische, vakoverschrijdende, algemeen pedagogische en/of agogische onderwerpen.
 • Bijkomende ervaring in onderwijskundige activiteiten (bv. door publicaties, organisatie van nascholingen) strekt tot aanbeveling.

Aanbod

Wij bieden een deeltijdse (20%) tewerkstelling van bepaalde duur vanaf 1 oktober 2017 t.e.m. 31 augustus 2018.