BrightOwl Loader Loading

Praktijkassistent Wiskunde voor bedrijfswetenschappen en Algemene economie - Belgium  

KU Leuven (company)


Posted on : 25 April 2017

Project Description

Functie

Als praktijkassistent sta je in voor de studiebegeleiding van de studenten Handelswetenschappen op de Antwerpse campus van FEB, voornamelijk in de eerste fase van de bacheloropleiding.

 

 • In de rol van studiebegeleider help je studenten, voornamelijk in het eerste jaar van de bacheloropleiding handelswetenschappen, bij het verwerken van de leerstof van de opleidingsonderdelen “Wiskunde voor bedrijfswetenschappen” en “Algemene economie”.
 • Binnen een didactisch team verstrek je vanuit een doorgedreven vakinhoudelijke en vakdidactische expertise onderwijs aan (instromende) studenten binnen een aangepaste leeromgeving. Je bent verantwoordelijk voor het organiseren en geven van werkzittingen en monitoraatsessies, waarbij de leerstof herhaald en ingeoefend wordt.
 • Je ontvangt studenten met individuele vragen, zowel inhoudelijk als op het vlak van studievaardigheden (methode en planning).
 • Je ontwikkelt een aanbod van aanbod- en vraaggestuurde studiebegeleiding en leerprocesbegeleiding/coaching van (instromende) studenten, in wisselwerking met de andere FEB-campussen en andere dienstverleners.
 • Je werkt mee aan de opdracht ‘open kennismaking met het bedrijfsleven’ en biedt ondersteuning bij de bedrijfsgerichtheid van de opleiding.
 • Je bent deel van een ruimer team van coaches en begeleiders die studenten begeleiden bij het maken van weloverwogen keuzes tijdens hun studieloopbaan. Doorheen het academiejaar neem je ook een aantal taken rond studieloopbaanbegeleiding op.
 • Je bent backup voor een aantal ombudstaken. Als ombuds fungeer je als vertrouwenspersoon bij wie studenten doorheen het academiejaar terecht kunnen met problemen rond onderwijsverzorging en examens,en bemiddel je tussen de betrokken student, de docent en de beleidsinstanties.

Profiel

 
 • Je beschikt over analytische vaardigheden en een doorgedreven vakinhoudelijke kennis en beschikt daarom bij voorkeur over een bedrijfseconomische masteropleiding.
 • Je hebt een duidelijke interesse voor hoger onderwijs (in het domein van economie en bedrijfswetenschappen) of beschikt over vakdidactische expertise
 • Je bent geduldig en klantgericht. Je kan goed in teamverband werken en kan studenten motiveren bij het ontwikkelen van een goede studiehouding en studiemethode.
 • Als ombuds beschik je over de nodige diplomatieke vaardigheden om te kunnen bemiddelen tussen verschillende partijen.
 • Je neemt graag initiatief, en wil dit toepassen in het aanbieden van een stimulerende leeromgeving.
   

Aanbod

Wij bieden een voltijdse tewerkstelling van bepaalde duur voor 1 jaar (16 augustus 2017 – 15augustus 2017), verlengbaar tot maximum 5 jaar. Concrete start- en einddatumzijn nog vast te leggen in onderling overleg. De verloning gebeurt volgens het geijkte barema 43. https://admin.kuleuven.be/personeel/wedde/graadbarema/ap/barema43.pdf