BrightOwl Loader Loading

Praktijkassistent Italiaanse taal en literatuur - Belgium  

KU Leuven (company)

20

Posted on : 10 April 2017

Project Description

Functie

Als praktijkasisstent staat u in voor de ondersteuning vanhet curriculum Italiaans binnen de Bachelor Taal- en Letterkunde, de MasterTaal- en Letterkunde en Westerse literatuur, en binnen de SpecifiekeLerarenopleiding Talen. U verzorgt, onder supervisie van de ZAP-lid Italiaanseliteratuur, een deel van de opleidingsonderdelen Taal en Tekst, en uondersteunt de opleidingsonderdelen Italiaanse literatuur in de Bachelor en inde Master. U staat verder in voor het verbeteren van scripties en opdrachten, hetverzorgen van oefeningen schrijfvaardigheid, de ontwikkeling van nieuwe leerinhoudenof werkvormen. Tot het takenpakket kunnen ook behoren (na afspraak met collega’s):de verantwoordelijkheid van de website Italiaanse studies, het opvolgen van debibliotheek Italiaanse literatuur, de ondersteuning van inkomende en uitgaandestudenten en stagairs. Samen met de collega’s ondersteunt u ook het cultureleaanbod dat door het curriculum Italiaans in partnerschap met andereinstellingen wordt verzorgd (Italiaans filmfestival, toneelvoorstellingen voorstudenten, lezingen,…).

versione italiana

L’incarico d’assistentedidattico di lingua e letteratura italiana riguarda diverse attività didattichenell’ambito del programma d’italiano nel Bachelor di Linguistica e Letteratura,nei Master di Linguistica e Letteratura (Taal- en letterkunde) e del Master diletteratura occidentale, nonché nel Master di didattica delle lingue (SLOTalen). Sottola supervisione del docente di letteratura italiana, l’assistente didattico svolgeparte dei corsi di lingua (“Taal en Tekst”) e collabora ai corsi di letteraturaitaliana nel Bachelor e nel Master. Fra le attività didattiche figurano, oltrea lezioni frontali, anche attività di correzione di tesi, elaborati epresentazioni, esercizi di scrittura, lo sviluppo di nuovi materiali didattici.L’assistente è altresì responsabile del sito web di studi italiani, del coordinamentodella biblioteca di letteratura italiana, e dell’assistenza agli studenti etirocinanti che trascorrono parte dei loro studi all’estero. Insieme aicolleghi, l’assistente co-organizza attività culturali offerte dal programma distudi italiani, in collaborazione con altri enti e istituzioni (Rassegna di cinemaitaliano , spettacoliteatrali per gli studenti, conferenze, ...).

Profiel

U bent in het bezit van een Masterdiploma in de Taal- en Letterkunde met zwaartepunt Italiaans, of een vergelijkbaar diploma. U specialiseerde bij voorkeur in de literatuurwetenschap en bent in elk geval goed vertrouwd met literatuurwetenschappelijk onderzoek.

U hebt een perfecte beheersing van het Italiaans (moedertaal of near-native), en u beheerst het Nederlands minstens op niveau B1-B2.U beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden. Ervaring met het vreemdetalenonderwijs en met de begeleiding van studenten is een belangrijke plus.


 versione italiana:

Il candidato èin possesso di una Laurea in Lingue o Lettere (o titolo equivalente) con italianocome una delle lingue studiate. Il candidato ideale si è anche specializzato neglistudi letterari.

Il candidato ha una perfettapadronanza della lingua italiana (livello parlante nativo o quasi nativo), e hauna padronanza livello B1-B2 del neerlandese; il candidato ideale ha una buonacapacità di pianificazione e eccellenti doti relazioni e comunicative. Saràconsiderato requisito preferenziale l’esperienza nell'insegnamento dell’italianocome LS e/o nella supervisione di studenti.

Aanbod

Wij bieden een deeltijdse aanstelling (50%) van een jaar.

De aanstelling kan maximaal vier keer hernieuwd worden.

De indiensttreding is voorzien op 01/10/2017.


versione italiana:

Offriamo un contratto a metà tempo (50%), di un anno, rinnovabile fino a quattro volte (fino a un periodo complessivo di 5 anni).

La data d'inizio è il 1° ottobre 2017.