BrightOwl Loader Loading

Praktijkassistent Geografie - Belgium  

Company managed [?] Still accepting applications
13 Facebook  Linkedin

Posted on : 12 June 2017

Project Description

Functie

  • organisatie van het onderwijs, het ontwikkelen van innoverende onderwijsmethodes en ondersteuning van de permanente onderwijscommissies
  • didactische assistentie in oefeningen, practica, terreinoefeningen, examens
  • een belangrijke rol spelen bij activiteiten rond het informeren en aantrekken van nieuwe studenten (infodagen, SidIns,..).   


Profiel

  • Je bezit een masterdiploma in een studierichting aangeboden binnen het departement Aard- en Omgevingswetenschappen (bv. Geografie, Geologie, Bio-ingenieurswetenschappen: landbeheer) of gelijkwaardig.
  • Je beschikt over sterke didactische, communicatieve en praktische vaardigheden.
  • Je bent vertrouwd met kwantitatieve en/of kwalitatieve geografische onderzoeksmethoden en schrikt er niet voor terug om terreinwerk en excursies te begeleiden.

Aanbod

  • Praktijkassistent geografie (100%) voor een periode van maximaal vijf jaar.
  • Eventueel kan de aanstelling gecombineerd worden met een beperkt studietrajectteneinde tijdens de contractduur een SLO diploma te behalen.