BrightOwl Loader Loading

Ph.D. researcher - Belgium  

KU Leuven (company)


Posted on : 15 April 2017

Project Description

Project

Wanneer men ondernemers vraagt de kansen op groei en overleving van hun bedrijven in te schatten, zullen ze typisch optimistischer zijn dan wat statistieken ons zouden suggereren. Zowel theorie als empirisch bewijs ondersteunt het beeld van ondernemers die te optimistisch zijn over de toekomst van hun bedrijf. Ondernemers maken voorspellingen om allerhande redenen, zoals voor het nemen van verkoops- en financieringsbeslissingen. Onderzoek heeft reeds aangetoond dat fouten of positieve biases in die voorspellingen een aanzienlijk negatieve impact kunnen hebben op de performantie van bedrijven. Waar echter veel minder aandacht aan werd besteed tot op heden is hoe dit fouten externe stakeholders van het bedrijf beïnvloeden. In dit project willen we focussen op 1 heel specifieke en relevante stakeholder voor jonge bedrijven met groeipotentieel, zijnde hun venture capital (VC) investeerders (ook risicokapitalisten genoemd). VCs zijn typisch een van de vroegste resource providers voor ondernemende bedrijven. Bovendien zijn het ook net die voorspellingen die ondernemers maken over hun toekomstige bedrijfsperformantie waar VCs op betrouwen voor het nemen van hun beslissingen, zowel voor als na de investering. Gegeven het belang van forecasts en de accuraatheid ervan voor VCs, zal dit project onderzoeken (1) wanneer ondernemers meer positief bijgestelde forecasts aan hun VCs geven en (2) hoe VCs daarop reageren.

Profiel

 • Master in Psychologie, Economie,Toegepaste Economie, Handelsingenieur of gelijkaardig
 • Minimum cum laude tijdens de Master jaren
 • Enthousiast en gemotiveerd om onderzoek te doen
 • Vlot in het spreken en schrijven van Engels
 • Kennis van statistiek, econometrie en Nederlands is een plus (maar geen noodzaak)

Aanbod

 • De kandidaat wordt verwacht een doctoraat voor te bereiden aan het MSI departement van de FEB en dit onder supervisie van prof. Veroniek Collewaert
 • Het gaat om een positie van 4 jaar
 •  Werken in een aantrekkelijke internationale omgeving
 •  Als onderdeel van het KU Leuven doctoraal programma zal je (verdere) methodologische training krijgen alsook cursussen kunnen volgen gerelateerd aan het onderwerp van het project
 • Je wordt betrokken in de MSI activiteiten en zal ook Master thesissen begeleiden
 •  Je zal ook geaffilieerd worden meten toegang krijgen tot het Ondernemerschapsdepartement van Vlerick Business School (o.w.v. de affiliatie van de promotor)