BrightOwl Loader Loading

Ontwikkeling en validatie van in vitro hulpmiddelen voor orthopedisch onderzoek en training Leuven Belgium,  

KU Leuven (company)


Posted on : 26 August 2017

Project Description

Project

Er zijn op dit ogenblik reeds verschillende gewrichtssimulatoren in de drie bovenvermelde partner-labo s ter beschikking. Met deze combinatie van tools en onze ervaring op dit gebied staan we zonder discussie wereldwijd aan de spits in dit domein. Het nog beter valoriseren van deze uitrusting is onderwerp van een recent goedgekeurde aanvraag voor een interne KU Leuven beurs. Verder onderzoek en ontwikkeling in verband met deze simulatoren is al aan de gang in het kader van enkele masterproeven en ontwerp-opdrachten. We proberen een simulator te ontwikkelen die nog meer mogelijkheden biedt wat betreft het nabootsen van de menselijke beweging.

Locations

3000 Leuven, Belgium

Find a Job Find Candidates

Similar Jobs

Other jobs in Belgium

Other jobs in Leuven

Other similar job in Leuven

Other Jobs

Most Recent Searches

Most Famous Searches

You might also like