BrightOwl Loader Loading

Ontwerp coördinator opleiding burgerlijk ingenieur-architect - Belgium  

Company managed [?] Still accepting applications

Posted on : 01 May 2017

Project Description

Functie

De taak van de ontwerpcoördinator (of het coördinatorenduo) bestaat erin om het ontwerpcurriculum van de opleiding burgerlijk ingenieur-architect te onderbouwen, te coördineren, te bezielen en het een gezicht te geven.  De coordinator (of het -duo) bevraagt, stuurt, coördineert en zoekt consensus binnen het ontwerpcurriculum van de opleiding burgerlijk ingenieur-architect, integreert ontwerpend onderzoek en onderzoekend ontwerpen, en dit steeds in nauwe samenwerking met jaarverantwoordelijken, master- optieverantwoordelijken,en gastdocenten, en in samenhang met de technische en theoretische vakken.

Profiel

Uiteraard is een sterke voeling met het architecturaal ontwerpen vereist. Mogelijke taken voor een algemeen coördinator ontwerpen zijn hieronder opgesomd. Kandidaten kunnen de ruime omschrijving van taken tot op zekere hoogte een persoonlijke invulling geven. Kandidatenduo’s kunnen taken onderling verdelen:
- ontwikkelen van een visie op het ontwerpcurriculum van de opleiding burgerlijk ingenieur-architect

- coördinatie en invulling jaar-en masterkeuze overschrijdende ontwerpatelierdidactiek;
- coördinatie en invulling jaar- en masterkeuze overschrijdende ontwerpatelierwerking;
- coördinatie en opstarten ontwerpgerelateerd onderzoek;

- begeleiding/jurering van ontwerp opdrachten en ontwerp masterproeven.

Aanbod

Afhankelijk van de invulling en van het profiel van de kandida(a)t(e), wordt de opdracht beschouwd als een deeltijdse aanstelling als praktijkassistent volgens barema 43, in principe voor 50%. De aanstelling is eveneens in principe voorzien voor een periode van 4 jaar, waarbij we jaarcontracten aanbieden die jaarlijks vernieuwd worden. Het tewerkstellingspercentage van 50% is te verdelen, in geval van een duo.