BrightOwl Loader Loading

Onderzoeksleider ‘onderwijs en arbeidsmarkt’ - Belgium  

KU Leuven (company)


Posted on : 23 May 2017

Project Description

Functie

Als onderzoeksleider ben je verantwoordelijk voor het werven van onderzoeksprojecten, het beheer van de middelen, het superviseren en coachen van meerdere onderzoekers en de goede communicatie van de onderzoeksresultaten met opdrachtgevers, de pers en het werkveld.

Het onderzoeksdomein omvat landenvergelijkend onderzoek naar de rol van kenmerken van het onderwijssysteem voor de allocatie op de arbeidsmarkt, de deelname aan levenslang leren, en sociale cohesie. De nadruk ligt op de analyse van onderwijssystemen wat betreft hun rechtvaardigheid, kwaliteit en efficiëntie aan de hand van internationale datasets (o.m. Eurostat-Labour Force Survey). Verder kan het onderzoeksdomein worden ingevuld met nationaal en internationaal onderzoek naar de wijze waarop grote maatschappelijke uitdagingen – zoals digitalisering, snel veranderende beroepsmarkten, ondernemerschap, burgerschap – vorm krijgen binnen het onderwijssysteem en met welke effecten.

Je zal de onderzoeksopzet mee uitwerken, data verzamelen bij diverse types van stakeholders en deze data analyseren, en over de resultaten van het onderzoek rapporteren aan opdrachtgevers en andere belanghebbenden bij het onderzoek.

Profiel

 • Je hebt een doctoraat (of staat op het punt dit te verdedigen) in de humane wetenschappen (economie, toegepaste economie of handelsingenieur, sociale en politieke wetenschappen, psychologie en pedagogische wetenschappen, …), met uitstekende methodologische vaardigheden en kennis en vaardigheden van geavanceerde statistische technieken.
 • Je beschikt over ruime wetenschappelijke onderzoekservaring (minimum 4 jaar) op het vlak van onderwijs en/of arbeidsmarkt. Daarbij heb je gebruik gemaakt van internationale datasets zoals PISA, EAK, AES, ... Onderzoekservaring in de comparatieve analyse van onderwijssystemen of in de effecten van onderwijs- en arbeidsmarktbeleid strekt tot aanbeveling.
 • Je hebt voldoende parate kennis over de beleidsactualiteit over onderwijs en arbeidsmarkt in de Vlaamse en/of Europese context.
 • Je beschikt over goede sociale vaardigheden, nodig om in team te werken, medewerkers te coachen en contacten te leggen met allerlei stakeholders.
 • Je beschikt over een goede talenkennis (zowel mondeling als schriftelijk) in het Nederlands, Engels en Frans, en sterke communicatievevaardigheden, onder meer voor wetenschappelijke en beleidsgerichte rapportering en voor het bekendmaken van onderzoeksresultaten aan verschillende doelgroepen, ook internationaal.
 • Je bent een creatieve geest i.f.v. het ontwikkelen van kwalitatief hoogstaande en beleidsrelevante onderzoeksprojecten, het ontwerpen van de juiste onderzoeksvragen en de optimale methodologie.
 • Je hebt commerciële feeling voor de acquisitie van opdrachten en onderzoeksfinanciering. Je denkt klantgericht. Je hebt goede coachings- en managementvaardigheden voor de efficiënte uitvoering van projecten.

Aanbod

 • Een positie als onderzoeksmanager binnen het onderzoekskader van de KU Leuven in barema 51 of 52.
 • Een contract van onbepaalde duur met groeps- en hospitalisatieverzekering en extralegale voordelen.
 • Een uitdagende, beleidsgerichte functie met verantwoordelijkheid, verdere loopbaanperspectieven aan de KU Leuven, en externe uitstraling.
 • Verantwoordelijkheid over meerdere onderzoeksmedewerkers.
 • Verantwoordelijkheid voor externe contacten (opdrachtgevers, beleidsmakers, andere onderzoeksgroepen in binnen- en buitenland, pers, professionals uit het onderwijs en het sociale middenveld).
 • Ruimte voor de uitbouw van een eigen onderzoeksportefeuille.
 • Een aangename werk- en teamsfeer in een multidisciplinaire, dynamische universitaire equipe. We voeren expliciet een beleid ter bevordering van de combinatie werk/privé-sfeer.