BrightOwl Loader Loading

Onderwijsonderzoeker: 4e leerjaar begrijpend lezen & wetenschappen - Belgium  

KU Leuven (company)


Posted on : 13 May 2017

Project Description

Functie

Jouw functie bestaat uit twee grote taken:

(1) het schrijven van het onderzoeksrapport over 'Vlaanderen in PIRLS2016'
Je bekijkt het internationale PIRLS-rapport, selecteert de belangrijkste informatie voor Vlaanderen en schrijft de belangrijkste aandachtspunten uit.
Je beschrijft de gegevens en je maakt tabellen en grafieken.
De promotoren en collega's geven feedback op je teksten.
Voor een voorbeeldrapport kan je het rapport van TIMSS2015 raadplegen.

In december 2016 worden de Vlaamse resultaten voorgesteld aan de minister van onderwijs en aan de pers.


(2) Bijkomende analyses op de gegevens van TIMSS2015 (curriculumoverlap) en PIRLS2016

In TIMSS2015 werd vastgesteld dat de Vlaamse leerlingen het -internationaal gezien- niet zo goed doen voor wetenschappen.
Eén van de hypothesen om dit teleurstellende resultaat te verklaren, is de 'curriculumoverlap'.

De relatief lage score van Vlaanderen voor wetenschappen (zeker invergelijking met de hoge score voor wiskunde), wordt vaak toegeschrevenaan de invulling van wereldorientatie in het 4e leerjaar.

Volgens het internationaleTIMSS-rapport, heeft slechts 30% van de Vlaamse leerlingen de topics rond Natuurkunde reeds onderwezen gekregen.

We willen die stelling verder onderzoeken.
Daarom zal je aan meerdere experts met diverse achtergronden vragen in hoeverre de wetenschapsvragen behoren tot de leerstof van het vierde leerjaar in Vlaanderen.

Op die manier krijgen we een meer betrouwbare inschatting van de curriculumoverlap.
In 2018 werk je aan bijkomende analyses op de PIRLS2016-data om het taal- en leesonderwijs in Vlaanderen te ondersteunen.


Daarnaast draai je mee als onderzoeker binnen het onderzoekscentrum.
.

Profiel

  • Je hebt een masterdiploma pedagogische wetenschappen, educatieve studies, psychologie, sociologie of gelijkaardig.
  • Je houdt van databestanden en kwantitatief onderzoek
  • Je wilt graag bijdragen aan het begrijpen en het verbeteren van het Vlaams basisonderwijs
  • Je kan vlot schrijven in het Nederlands
  • Je begrijpt Engelse teksten en onderwijsterminologie
  • Je werkt nauwkeurig en planmatig
  • Je kan zelfstandig werken en je gebruikt feedback om je werk te verbeteren

Aanbod

We bieden je een boeiende job als onderzoeker.
Je zal in contact komen met internationale onderzoekers, Vlaamse onderzoekers en beleidsmakers op het Departement Onderwijs.

Je zal veel bijleren over internationaal vergelijkend onderzoek (TIMSS, PIRLS).

Je zal ervaring opdoen met rapporteren, helder schrijven, data-analyse, ...


Je onderzoek zal bijdragen aan de debatten over onderwijs.

Je krijgt veel kansen om deel te nemen aan seminaries, vergaderingen, en studiedagen.
Professionele ontwikkeling en levenslang leren vinden we erg belangrijk.