BrightOwl Loader Loading

OE Strafrecht en Criminologie, LINC, Praktijkassistent, 60% - Belgium  

KU Leuven (company)


Posted on : 23 May 2017

Project Description

Functie

Onderwijsassistentie bij de cursussen ‘Penologie en penitentiair recht’, ‘Private veiligheidszorg’, ‘Criminaliteitsvormen en misdrijven’, ‘Deontologische problemen uit de criminologische praktijk’ en ‘Vraagstukken uit de penologie en forensische hulpverlening’.  Daarnaast zal de praktijkassistent ingezet worden voor de begeleiding van meesterproeven. Verder biedt de praktijkassistent onderzoeksgerelateerde ondersteuning bij de LINC-onderzoekslijn ‘Bestraffing en controle’ en algemene ondersteuning bij het onderwijs en het onderzoek van het diensthoofd.

Profiel

  • Licentiaat/master in de Criminologische Wetenschappen of in andere Humane Wetenschappen.
  • U heeft interesse voor criminaliteitsfenomenen (private) veiligheidszorg en, in het bijzonder, voor penologische vraagstukken.
  • U heeft een goede kennis van en aantoonbare interesse in wetenschappelijk onderzoek (kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden).
  • U heeft een uitstekende kennis van het Engels.
  • U beschikt over de nodige didactische kwaliteiten.

Aanbod

Wij bieden een aanstelling als 60% praktijkassistent (aanstellingsduur van 1 jaar, verlenging is mogelijk). Desgevallend kan dit mandaat opgedeeld en/of samengevoegd worden met andere mandaten.