BrightOwl Loader Loading

OE Strafrecht en Criminologie, LINC, Praktijkassistent, 10% - Belgium  

KU Leuven (company)


Posted on : 23 May 2017

Project Description

Functie

Het doel van de functie is het verlenen van onderwijsassistentie (inhoud en organisatie) in hoofdzaak binnen de werkcollege-onderdelen van persoonsgerichte criminologische interventie in het tweede en derde bachelor criminologische wetenschappen. Daarnaast is de functie ook gericht op het leveren van een bijdrage tot het goed functioneren van de onderzoekslijn ‘Persoonsgerichte criminologische interventie’. Dit houdt in dat de persoon die de functie uitoefent in een waaier van activiteiten kan worden ingeschakeld gaande van het begeleiden van masterscriptiestudenten, over administratieve ondersteuning tot het verrichten van activiteiten binnen het luik van de maatschappelijke dienstverlening in functie van de noodwendigheden.

Profiel

  • Licentiaat/master in de Criminologische Wetenschappen of in andere Humane Wetenschappen.
  • Relevante expertise en vaardigheden m.b.t. persoonsgerichte interventies zijn een meerwaarde.
  • U beschikt over de nodige didactische kwaliteiten.

Aanbod

Wij bieden een aanstelling als 10% praktijkassistent (aanstellingsduur van 1 jaar, verlenging is mogelijk). Desgevallend kan dit mandaat opgedeeld en/of samengevoegd worden met andere mandaten.