BrightOwl Loader Loading

OE Privaatrecht, Instituut vr Familierecht en Jeugdrecht, Praktijkassistent, 30% - Belgium  

KU Leuven (company)


Posted on : 23 May 2017

Project Description

Functie

U wordt ingeschakeld bij de begeleiding van studenten voor het werkcollege, het seminarie en de masterscriptie.

U doet ondersteunend werk bij wetenschappelijk onderzoek.

Profiel

U bent master in de rechten.

U hebt goede studieresultaten behaald.

U beschikt over relevante praktijkervaring en goede communicatieve vaardigheden.

Aanbod

We bieden een deeltijdse tewerkstelling van 30% die bij voorkeur zal worden opgesplitst in een mandaat van 20% en een mandaat van 10%. Gelieve bij de sollicitatie te vermelden of u een mandaat van 20% dan wel een mandaat van 10% verkiest.

De tewerkstelling gaat per 1 september 2017 in voor een periode van 1 jaar, en is daarna jaarlijks verlengbaar tot maximum 6 jaar.