BrightOwl Loader Loading

OE Privaatrecht, Instituut voor Rechtsvergelijking, Praktijkassistent - Belgium  

KU Leuven (company)


Posted on : 23 May 2017

Project Description

Functie

  • U wordt ingeschakeld bij de begeleiding van de studenten van het werkcollege rechtsvergelijking.
  • U doet ondersteunend werk bij wetenschappelijk onderzoek en bereidt publicaties voor. 

Profiel

  • U bent master in de rechten.

Aanbod

We bieden een deeltijdse tewerkstelling van 25% voor 1 jaar te starten op 1 september 2017 en  jaarlijks hernieuwbaar tot maximaal 6 jaar. Bij voorkeur wordt dit mandaat opgesplitst in mandaten van 10% of 5%. Gelieve bij uw sollicitatie te vermelden of u opteert voor een mandaat van 10% dan wel van 5%. Voor 10 % - of 2 keer 5% - zal de taak moeten worden vervuld op Campus Kortrijk.