BrightOwl Loader Loading

OE Internationaal en Europees Recht, Instituut voor Internationaal Privaatrecht, assistent - Belgium  

Company managed [?] Still accepting applications
6 Facebook  Linkedin

Posted on : 15 April 2017

Project Description

Project

Bepaling van het onderzoeksproject zal gebeuren in overleg met de promotor en zal zich situeren in het brede domein van het IPR. Dat kan commercieel IPR zijn (vb rechtsvinding in arbitrage; insolventie en vennootschappen), famillaal IPR, andere. Voor een goed idee van de aandachtspunten van de promotor worden de kandidaten uitgenodigd een kijk te nemen op de relevante websites (www.gavclaw.com; http://gavc.be; http://www.kuleuven.be/wieiswie/en/person/00003368) en Twitter feed. Van belang is echter dat aan de kandidaat niet zal worden gevraagd noodzakelijkerwijs in deze onderzoeksvoetsporen te treden: de insteek van dit mandaat is dat kandidaat een onderzoeksproject selecteert dat hem /haar persoonlijk interesseert en dat zij /hij in een periode van 4 jaar voltijds onderzoek tot een goed einde brengt.

Profiel

Master in de rechten, actief Nederlandskundig een pluspunt maar geen vereiste, alsook Engelskundig (onderwijsgroepen in Hasselt worden in het Engels gedoceerd). Aantoonbare interesse in (niet noodzakelijk: ervaring met) het IPR. Zelfstandig en overtuigd van eigen kunnen. Bereid en geschikt om in een internationale omgeving te werken. Hardwerkend en energiek.

Aanbod

max. 6 jarig mandaat (2-2-2 jaar). Onderwijs- en onderzoekservaring in een bij uitstek internationale omgeving. De onderzoekers in de Afdeling vinden na hun doctoraat veelal aanstelling in ofwel een buitenlandse academische omgeving; een top internationaal advocatenkantoor; of internationale instellingen. De Afdeling heeft ook een actief postdoctoraal beleid.