BrightOwl Loader Loading

OE Internationaal en Europees Recht, Inst. vr Intern. Recht, Praktijkassistent - Belgium  

Company managed [?] Still accepting applications
6 Facebook  Linkedin

Posted on : 23 May 2017

Project Description

Functie

Ondersteuning bij de onderwijsactiviteiten op het gebied van het internationaal privaatrecht (seminaries, masterproeven, examens). U staat mee in voor de begeleiding van studenten bij seminaries en voor de quotering van examens. 


Profiel

Master in de rechten, met interesse voor Internationaal privaatrecht en voor Europees recht.

Aanbod

5% praktijkassistent. Aanzet tot doctoreren is uiteraard mogelijk maar maakt geen vereiste uit.