BrightOwl Loader Loading

OE Arbeids- en Socialezekerheidsrecht, Inst. voor Soc. Recht, Praktijkassistent Leuven Belgium,  

KU Leuven (company)


Posted on : 12 June 2017

Project Description

Functie

  • U verleent onderwijsondersteuning bij de colleges socialezekerheidsrecht.
  • U geeft eveneens ondersteuning bij de organisatie van het seminarie socialezekerheidsrecht.
  • U verricht onderzoek in het vakgebied van Europees en vergelijkend socialezekerheidsrecht, en meer bepaald met betrekking tot het onderwerp van (Europese en nationale) sociale grondrechten en het belang van deze grondrechten voor de inhoudelijke invulling van het EU Handvest Grondrechten.

Profiel

  • U heeft een master in de rechten behaald op basis van goede studieresultaten.
  • U heeft ervaring met het voeren van juridisch onderzoek en bent sterk onderlegd op het gebied van rechtswetenschappelijke methodologie.
  • U heeft didactische kwaliteiten en u heeft een vlotte schrijfstijl.
  • U beheerst voldoende het Nederlands en het Engels voor de vermelde onderwijs- en onderzoekstaken.

Aanbod

Wj bieden een aanstelling van bepaalde duur voor 1 jaar, deeltijds ten belope van 90%.

Locations

3000 Leuven, Belgium

Find a Job Find Candidates

Similar Jobs

Other jobs in Belgium

Other jobs in Leuven

Other similar job in Leuven

Other Jobs

Most Recent Searches

Most Famous Searches

You might also like