BrightOwl Loader Loading

Monitor Leuven Belgium,  


Posted on : 13 May 2017

Project Description

FunctieJe staat als monitor van een of meerdere vakken van de eerste fase van de bacheloringenieurswetenschappen en bachelor ingenieurswetenschappen: architectuur in voor de vakinhoudelijke ondersteuning van startende ingenieursstudenten.Het vakkenpakket kan afhankelijk van je expertise worden ingevuld. Alle wetenschappelijke vakken van de bovenvermelde opleidingen komen in aanmerking.Enkel voorbeelden analyse, algebra, mechanica, algemene en technische scheikunde, thermodynamica, informatica, elektrische netwerken, ...Als monitor verzorg je niet alleen de individuele gesprekken met de studenten, maar

Locations

3000 Leuven, Belgium

Find a Job Find Candidates

Most Recent Searches

Most Famous Searches

You might also like