BrightOwl Loader Loading

Medisch staflid - Radiologie- subdiscipline borstradiologie - Belgium  

UZLeuven (company)


Posted on : 15 April 2017

Project Description

 • Tewerkstellingspercentage: 80-100%
 • Referentie: 204329
 • Dienst/zorgzone: Radiologie- subdiscipline borstradiologie
 • Einddatum: 30-06-2017
 • Campus: Gasthuisberg

Situering

De afdeling radiologie maakt deel uit van het UZ Leuven dat zich profileert als een Europees centrum voor topgeneeskunde, ontwikkelingsgeneeskunde en klinisch onderzoek. De dienst radiologie heeft een hoge activiteit in alle klinische domeinen en beschikt over een unieke infrastructuur met geavanceerde toestellen. De afdeling borstradiologie spitst zich toe op de diagnostiek aan de hand van mammografie, echografie en magnetische resonantie (MRI) en met behulp van biopsie onder echografische, stereotactische en MR-geleiding. Er is een intensieve samenwerking met de dienst van medische fysica onder leiding van Ir. prof. Dr. H. Bosmans (LUCFMR), waarbij technisch-fysische opvolging van de bestaande mammografietoestellen en onderzoek van de nieuwe technieken zoals tomosynthese tot de kerntaken behoren. Klinisch maakt de borstradiologie deel uit van het Multidisciplinair Borstcentrum (MBC), onder leiding van Prof. Dr. Hans Wildiers, waardoor eveneens deelname aan klinische studies uitgevoerd door de leden van het MBC. Er zijn mammografietoestellen en MR-toestellen voor humane research beschikbaar, waaronder een PET-MRI, en er is een operationeel en volledig ingericht Molecular Animal Imaging Center.

Wat je functie inhoudt

 • U verzorgt de dagelijkse klinische activiteit en overlegt met de verwijzende artsen bij het aanvragen van onderzoeken. U bent beschikbaar voor radiologisch consult en second opinion en bent aanwezig tijdens multidisciplinaire overlegmomenten.
 • U staat mee in voor de theoretische en praktische opleiding borstradiologie van de assistenten radiologie en van binnen- en buitenlandse fellows, alsook voor de dagelijkse opvolging en evaluatie van deze assistenten.
 • U stuurt de groep radiologisch verpleegkundigen technologen, en organiseert permanente bijscholing.
 • Op termijn ontwikkelt u een eigen klinisch onderzoeksprogramma, en publiceert u op een internationaal niveau.

Wat wij vragen

 • U dient erkend te zijn (of behaalt uw erkenning op korte termijn) als arts-specialist in de radiologie, met bijzondere interesse voor de senologische beeldvorming ongeacht de modaliteit, en voor de bijhorende interventieradiologie. Voor de borstkankerscreening is het wenselijk een erkenning te hebben of te verwerven om actief te participeren in de lezingen van screeningmammografieën.
 • U bent bereid opleiding te geven aan assistenten radiologie binnen hun curriculum, en de masterprojecten van zowel co-assistenten als assistenten op te volgen.
 • Voor de patiëntencontacten en de interactie met de clinici dient u te beschikken over goede communicatieve vaardigheden in het Nederlands.
 • U dient volgens beurtrol deel te nemen aan de algemene wachtdienst radiologie.
 • Indien u over een diploma beschikt van doctor in de medische of biomedische wetenschappen kan u een aanstelling krijgen als deeltijds docent aan de KU Leuven, toegevoegd aan de klinische positie. Er wordt dan van u verwacht dat u bereid bent om lesopdrachten op te nemen en dat u participeert in wetenschappelijke, maatschappelijke en interne dienstverlening.
 • Indien u niet over een dergelijk doctoraatsdiploma beschikt, bent u bereid om een doctoraatsopleiding te volgen met het afleggen van een thesis binnen een onderzoeksproject en termijn die binnen de subdiscipline mammografie, met het diensthoofd en met de departementele onderzoeksverantwoordelijke worden afgestemd.
 • U bent collegiaal en bent bereid om op een constructieve manier samen te werken met de directe collega’s radiologie alsook met de collega’s van andere disciplines om in een positieve geest kwaliteitsvolle, hoogstaande patiëntenzorg aan te bieden en gerelateerd onderzoek te bedrijven.
 • U bent bereid om buitenlandse klinische en/of onderzoekservaring op te doen in het domein van de borstradiologie.
 • U participeert mee aan de organisatie en de uitbouw van het onderzoek, de opleiding en het onderwijs in de borstradiologie, zowel voor artsen als voor niet-medisch personeel. U neemt (actief) deel aan internationale congressen in het domein van de radiologie en borstradiologie.
 • U bent bereid om op termijn functies op te nemen in interne en externe beleidsorganen.

Wat wij bieden

 • U komt terecht in een jong team in een boeiend bedrijfsklimaat. Er wacht u een uitdagende functie met veel verantwoordelijkheid en ontwikkelingsmogelijkheden op professioneel vlak.
 • Er is een proefperiode van 1 jaar voorzien. Hierna volgt, na een positieve evaluatie, een aanstelling voor onbepaalde duur, met overeenkomstige klinische, wetenschappelijke en academische perspectieven.
 • U krijgt een aantrekkelijk personeelsstatuut voor startende medici, met vooruitzicht op doorgroeimogelijkheden.


 • Reageren kan tot en met: 30-06-2017