BrightOwl Loader Loading

Medisch staflid - Radiologie- subdiscipline borstradiologie Leuven Belgium,  


Posted on : 15 April 2017

Project Description

Tewerkstellingspercentage: 80-100% Referentie: 204329 Dienst/zorgzone: Radiologie- subdiscipline borstradiologie Einddatum: 30-06-2017 Campus: Gasthuisberg Situering De afdeling radiologie maakt deel uit van het UZ Leuven dat zich profileert als een Europees centrum voor topgeneeskunde, ontwikkelingsgeneeskunde en klinisch onderzoek. De dienst radiologie heeft een hoge activiteit in alle klinische domeinen en beschikt over een unieke infrastructuur met geavanceerde toestellen. De afdeling borstradiologie spitst zich toe op de diagnostiek aan de hand van mammografie, echografie en magnetische resonantie (MRI) en met behulp van biopsie onder echografische, stereotactische en MR-geleiding. Er is een intensieve samenwerking met de dienst van medische fysica onder leiding van Ir. prof. Dr. H. Bosmans (LUCFMR), waarbij technisch-fysische opvolging van de bestaande mammografietoestellen en onderzoek van de nieuwe technieken zoals tomosynthese tot de kerntaken behoren. Klinisch maakt de borstradiologie deel uit van het Multidisciplinair Borstcentrum (MBC), onder leiding van Prof. Dr. Hans Wildiers, waardoor eveneens deelname aan klinische studies uitgevoerd door de leden van het MBC. Er zijn mammografietoestellen en MR-toestellen voor humane research beschikbaar, waaronder een PET-MRI, en er is een operationeel en volledig ingericht Molecular Animal Imaging Center. Wat je functie inhoudt U verzorgt de dagelijkse klinische activiteit en overlegt met de verwijzende artsen bij het aanvragen van onderzoeken. U bent beschikbaar voor radiologisch consult en second opinion en bent aanwezig tijdens multidisciplinaire overlegmomenten.U staat mee in voor de theoretische en praktische opleiding borstradiologie van de assistenten radiologie en van binnen- en buitenlandse fellows, alsook voor de dagelijkse opvolging en evaluatie van deze assistenten.U stuurt de groep radiologisch verpleegkundigen technologen, en organiseert permanente bijscholing.Op termijn ontwikkelt u een eigen klinisch onderzoeksprogramma, en publiceert u op een internationaal niveau. Wat wij vragen U dient erkend te zijn (of behaalt uw erkenning op korte termijn) als arts-specialist in de radiologie, met bijzondere interesse voor de senologische beeldvorming ongeacht de modaliteit, en voor de bijhorende interventieradiologie. Voor de borstkankerscreening is het wenselijk een erkenning te hebben of te verwerven om actief te participeren in de lezingen van screeningmammografie

Locations

3000 Leuven Belgium

Find a Job Find Candidates

Most Recent Searches

Most Famous Searches

You might also like