BrightOwl Loader Loading

Medical Science Liasion - IBD - Netherlands  

Takeda (company)


Posted on : 19 September 2017

Project Description

Doel van de functie
De MSL draagt bij aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van de patiënt in lijn met de bedrijfsdoelstellingen en de missie van Takeda. Dit bewerkstelligt de MSL door samen te werken met de stakeholders op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, medische educatie en de juiste toepassing van onze innovatieve producten.

Verantwoordelijkheden
Binnen deze functie is de functiehouder verantwoordelijk voor:
 Het ontwikkelen en onderhouden van een netwerk met opinieleiders (KOLs/ROLs), samenwerkingsverbanden van zorgverleners en academische ziekenhuizen; begrijpen van de behoeftes, de drijfveren, de patientflow en de wetenschappelijke activiteiten binnen het therapeutische werkgebied.
 Het reactief, niet promotioneel informeren van opinieleiders en andere stakeholders m.b.t. klinische data van Takeda producten en/of andere medische/technische zaken.
 Het verkrijgen en delen van strategisch inzicht binnen een complex ziektebeeld d.m.v. het actief verzamelen van belangrijke informatie/inzichten en visies vanuit het veld en literatuur, waardoor een optimale toepassing en toegang van onze innovatieve geneesmiddelen voor de patiënt gewaarborgd is.
 Het zorgdragen voor een best in class opleiding en leiderschap van interne stakeholders waardoor Takeda zich onderscheidt van onze concurrenten binnen een bepaald vakgebied.
 Het proactief samenwerken in cross functionele teams met betrekking tot de doelstellingen van Takeda en de medewerkers in staat stellen marketing- en salesactiviteiten uit te voeren, gebaseerd op gefundeerde medische kennis (ziekte, concurrentie, richtlijnen, product, studies & toekomstige trends)
 Het zorgdragen dat bovengenoemde verantwoordelijkheden in lijn zijn met de interne procedures en de lokale wetgeving met betrekking tot reclame

Kennis en ervaring

Opleiding en ervaring
 Universitaire opleiding op medisch wetenschappelijk gebied zoals bijvoorbeeld geneeskunde, farmacie of biofarmacie, PhD strekt tot aanbeveling
 Werkervaring in de farmaceutische industrie of soortgelijke functie is een pre

Functiespecifieke kennis
 Algemene kennis van de marktomgeving, overheid t.a.v. de geneesmiddelenvoorziening, relevante wetenschappelijke verenigingen gerelateerd aan de Takeda-producten en daarbij eveneens anticiperend op ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg
 Algemene kennis van de gezondheidszorg op het gebied van GVS, CVZ en CBG/ EMEA/ FDA
 Kennis van relevante regelgeving met betrekking tot reclame (Geneesmiddelenwet, CGR)
 Kennis relevante regelgeving voor geneesmiddelenonderzoek (WMO)
 Bekend met het reviewen van wetenschappelijke literatuur

Bedrijfsspecifieke kennis
 Kennis van standaarden, procedures, procuraties en gedragscodes van Takeda

Vaardigheden
 Presentatievaardigheden
 Relatiebeheer
 Beheersing van de Engelse taal
 Beheersing van de Nederlandse taal
 Beheersing van aanwezige softwarepakketten
 Rijbewijs B

Bereidheid tot reizen, zowel nationaal als internationaal


Schedule
Full-time