BrightOwl Loader Loading

Mechanische belasting en kraakbeenhomeostase - how to make both ends meet? - Belgium  

KU Leuven (company)


Posted on : 19 July 2017

Project Description

Project

Binnen de onderzoekslijn naar de relatie tussen mechanische belasting en kraakbeenaanpassing willen we nagaan hoe en in welke mate mechanische belasting kraakbeenhomeostase, -degeneratie en -regeneratie beïnvloedt. Hierbij willen we specifiek de rol van mechanische belasting op de cel- en weefselrespons onderzoeken en meer specifiek hun rol in kraakbeenregeneratie. We maken hiertoe gebruik van celgebaseerde technieken, ondersteund met medische beeldverwerking (mbep micro-MRI) en modeleringstechnieken. Dit onderzoek gebeurt in samenwerking met het onderzoekscentrum voor skeletale biologie en engineering (Rik Lories) en de eenheid biomedische MRI binnen KU Leuven (Uwe Himmelreich). Ook is er samenwerkingsverband met het AO instituut in Davos (Zwitserland) en Colorado University, Bolder.


Taakomschrijving:

  • Het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek in het gebied van de kraakbeenmechanobiologie.
  • Begeleiden van eindwerken in dit onderzoeksdomein.
  • Er is een belangrijk aandeel in de onderwijsassistentie binnen de opleidingsonderdelen gerelateerd aan biomechanica of andere in functie van het profiel van de kandidaat.
  • Administratieve en technische ondersteuning van activiteiten binnen de onderzoeksgroep Biomechanica van de menselijke beweging, het departement Bewegingswetenschappen en de faculteit.

Profiel

  • Je hebt een Masterdiploma in de bewegings- en revalidatiewetenschappen, biomedische wetenschappen, biomedische ingenieurstechnieken, bio-ingenieurstechniek en/of vergelijkbaar door relevantie van de afgeleverde masterproef.
  • Je hebt een goede kennis van en/of sterke interesse in kraakbeen(mechano-)biologie. Bij voorkeur kwam je was reeds in contact met weefsel en cel-cultuur en analysemethoden, dan wel medische beeldvormingstechnieken. Je hebt geen afkeer van ingenieursmatig denken.
  • Je hebt een excellent CV en bent bereid om een persoonlijke financieringsaanvraag uit te schrijven; met hulp van de promotoren.

  • Je hebt een multidisciplinaire ingesteldheid. Je bent creatief, neemt graag initiatief en kan zelfstandig werken; je bent teamgericht;
  • Je beschikt over goede didactische en communicatieve vaardigheden en je hebt de nodige zin voor verantwoordelijkheid.
  • Je bent Nederlandstalig.

(Kandidaten die nog niet afgestudeerd zijn maar een sterk curriculum hebben op de finale applicatiedatum worden aangemoedigd zich toch kandidaat te stellen.)

Aanbod

Wij bieden een voltijdse tewerkstelling aan van bepaalde duur voor 2 jaar, hernieuwbaar, mits positieve evaluatie na 2 jaar, tot maximaal 4 jaar in totaal. De tewerkstelling zal aanvangen op 1 november 2017.