BrightOwl Loader Loading

Logopedist functieniveau 2 - NKO Ziekten, Gelaat en Halschirurgie - deeltijds Leuven Belgium,  


Posted on : 12 June 2017

Project Description

Tewerkstellingspercentage: 50-60% Referentie: 204397 Dienst/zorgzone: NKO Ziekten, Gelaat en Halschirurgie Einddatum: 25-06-2017 Campus: Pellenberg Situering Je bent werkzaam binnen de dienst NKO-GH, afdeling MUCLA (Multidisciplinair Universitair Centrum voor Logopedie en Audiologie). Je wordt ingeschakeld met onmiddellijke ingang voor een vervanging van afwezigheden (minstens 3 maanden) aan een tewerkstellingspercentage van 50 tot 60 % . Wat je functie inhoudt Je staat in voor de logopedische evaluatie, advisering en behandeling van personen aangemeld binnen diverse hospitalisatieafdelingen op campus Pellenberg en GasthuisbergLogopedische werkterreinen omvatten: communicatie en communicatie-ondersteuning, dysarthrie, dysfagie, afasie, taalstoornissen en apraxie.Je staat in voor de logopedische besluitvorming en verslaggeving.Je werkt in een multidisciplinaire, klinische setting (ambulant en hospitalisatie) samen met artsen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, psychologen, pedagogen, sociaal assistenten en di

Locations

3000 Leuven Belgium

Find a Job Find Candidates

Most Recent Searches

Most Famous Searches

You might also like