BrightOwl Loader Loading

Legal Advisor (M/V) Wavre Belgium,  


Posted on : 12 April 2017

Project Description

Bedrijfsdetails Lloydspharma, een keten van apotheken, heeft als missie uw gezondheids- en welzijnpartner te zijn. Momenteel telt Lloydspharma 99 apotheken in België, verdeeld over de drie regio’s van het land. Meer dan 500 apothekers en assistenten staan in deze keten dagelijks ten dienste van hun klanten. Lloydspharma maakt deel uit van de internationale groep Celesio, de Europese leider in farmaceutische distributie, met meer dan 2300 apotheken. Lloydspharma is momenteel op zoek naar een Legal Advisor (M/V). Functie De Legal Advisor helpt de rechtszekerheid te verzekeren door middel van advies en juridisch beheer van dossiers. Als onderdeel van de naleving van de huidige regelgeving door de onderneming, voert hij/zij de beginselen en procedures uit opgelegd door de Celesio Groep. Positie binnen de organisatie: De Legal Advisor rapporteert rechtstreeks aan het hoofd van Legal & Compliance. Belangrijkste verantwoordelijkheden van de Legal Advisor : Wetgevend toezicht Opvolgen van de wetgeving in alle domeinen relevant voor de activiteiten van de Groep. Waken over de opleiding van de leden van de onderneming in termen van grote nationale en communautaire wetgevingen en hun evolutie. Verzekeren van de uitvoering van de nieuwe wettelijke bepalingen in alle betrokken entiteiten. Ondernemingsrecht Verzekeren dat de vergaderingen en raden plaatsvinden, opvolgen van de bedrijfsaandelen, updaten van de verslagen van vergaderingen, raden en jaarboeken dmv rapportage teneinde een goed verloop van deze activiteiten te waarborgen. Contracten Schrijven, onderhandelen en opvolgen van contracten van elke aard met respect voor de nationale en communautaire wetgeving om de rechtszekerheid van de onderneming te waarborgen. Geschillen Beheren van dossiers in nauwe samenwerking met de relevante operationele en functionele directies (met uitzondering van credit management gerelateerde rechtszaken). Zoeken naar de meest effectieve oplossingen in het belang van de Groep. Verzekeren van de voorbereiding en het beheer (opvolging) van de dossiers in samenwerking met externe advocaten. Juridisch advies Opstellen van juridische adviezen, de genomen of te nemen besluiten binnen de onderneming analyseren vanuit een juridisch standpunt en mogelijke oplossingen voorstellen in overeenstemming met de geldende voorschriften. Profiel Master in de Rechten Minimaal 5 jaar ervaring in een onderneming of aan de Balie: ervaring in de farmaceutische sector of aan de Balie is een troef Tweetalig Nederlands - Frans, kennis van het Engels is een pluspunt Nauwkeurig, georganiseerd, klantgericht, nieuwsgierig, flexibel Aanbod Indien geïnteresseerd, stuur uw CV door het middel van de online tool

Locations

Waver

Find a Job Find Candidates

Most Recent Searches

Most Famous Searches

You might also like