BrightOwl Loader Loading

junior taaldocent Chinees - Belgium  

KU Leuven (company)


Posted on : 23 May 2017

Project Description

Functie

Vanuit een doorgedreven vakinhoudelijke en vakdidactische expertise, aan studenten onderwijs en begeleiding verstrekken en een aangepaste leeromgeving aanbieden, op het gebied van de Chinese taal.

De functie omvat:

 • Voorbereiden, geven en evalueren van specifieke onderwijsonderdelen in alle jaren van de opleiding, in het bijzonder in de derde studiefase van de BA, in de MA Sinologie en in de Specifieke Lerarenopleiding SLO Chinees.
 • Ontwerpen van onderwijsactiviteiten en studiebegeleiding (o.a. Chinees component van BA-paper en MA-proef); dienstverlenende taken op het terrein van de studentenbegeleiding.
 • Zorg dragen voor de praktische organisatie en de logistiek van het didactisch traject; coördineren onderwijsactiviteiten.
 • Op peil houden en doorgeven van kennis over het eigen vakgebied; nieuwe werkvormen aanvatten en ontwikkelen.
 • Engagement voor de ondersteuning van de opleiding Taal- en Regiostudies: Sinologie in haar geheel; medewerking aan de uitbouw van de 2jarige Master, binnen het kader van de zes balansen van "Rethinking Sinology": tussen modern en klassiek, taal en inhoud, regio en discipline, tekst en belichaming, nieuwe en traditionele media, en theorie en praktijk.
 • Samenwerking met en ondersteuning van collega's bij taalgerelateerde activiteiten en onderzoek.

Profiel

 • Uitstekende kennis van het Chinees (native speaker of eraan gelijk gesteld).
 • Master of doctoraat in de Sinologie of gelijkwaardig.
 • Bij voorkeur lerarenopleiding (SLO Chinees) of gelijkwaardig, en sterke didactische kwaliteiten.
 • Sociale vaardigheden, creativiteit en flexibiliteit inzake invulling van de onderwijstaken.

Aanbod

We bieden een twerkstelling als praktijkassisten (100%) voor bepaalde duur.

 • Een enthousiaste en gemotiveerde groep van docenten en onderzoekers die graag lesgeven en onderzoek verrichten, regelmatig met onderwijsvormen experimenteren, initiatieven nemen om individueel of in groep hun onderwijs of onderzoek te verbeteren of te vernieuwen.
 • Een enthousiaste groep van studenten die daar graag op inspelen en hun eigen ideeën over de manieren van lesgeven en onderzoek verrichten naar voren brengen.