BrightOwl Loader Loading

HCI-ONDERZOEKER (M/V) voor een tijdelijke voltijdse aanstelling Leuven Belgium,  

KU Leuven (company)


Posted on : 26 August 2017

Project Description

Functie

Jeverricht toegepast en fundamenteel onderzoek in het domein van Human-Computer Interaction,wat onder andere inhoudt dat je kwalitatief en etnografisch onderzoek doet omattitudes, noden en wensen van gebruikers en andere stakeholders in kaart tebrengen, designconcepten cre

Locations

3000 Leuven, Belgium

Find a Job Find Candidates

Similar Jobs

Other jobs in Belgium

Other jobs in Leuven

Other similar job in Leuven

Other Jobs

Most Recent Searches

Most Famous Searches

You might also like