BrightOwl Loader Loading

een HR Business Partner - domeinverantwoordelijke - Belgium  

Uhasselt (company)


Posted on : 15 April 2017

Project Description

Functie-inhoud
 • Je fungeert als eerste aanspreekpunt en klankbord voor de toegewezen faculteiten en administratieve diensten, op het vlak van HR.
 • Je communiceert het HR-beleid van de universiteit en adviseert en ondersteunt de leidinggevenden bij de implementatie ervan in hun diensten over de volledige HR-cyclus heen (rekrutering, vorming en ontwikkeling van personeelsleden, functioneringsbegeleiding en evaluatie, bevordering, organisatieontwikkeling van diensten, uit dienst, ...).
 • Je bent het aanspreekpunt voor personeelsleden met vragen van uiteenlopende aard in verband met hun loopbaan en functioneren.
 • Je informeert en overlegt met dossierbeheer zodat het HR-beleid en de administratieve verwerking ervan feilloos op mekaar inspelen. Je identificeert vormings- en andere behoeften bij medewerkers en bespreekt dit met de betreffende verantwoordelijke.
 • Je adivseert en ondersteunt de directeur Personeel & Organisatie bij het vormgeven van het HR-beleid.
 • Je neemt actief deel aan HR projecten over de UHasselt heen.
 • Je neemt het voortouw in een aantal HR beleidsdomeinen waarbinnen je je specialiseert en voorstellen ontwikkelt voor de UHasselt.
 • Je voert exitgesprekken met personeelsleden die UHasselt verlaten en je formuleert op basis hiervan adviezen tot verbetering van het HR-beleid.
Profiel
 • Je hebt een masterdiploma (bij voorkeur in de rechten) en minstens 5 jaar ervaring in HR;
 • Je bent in staat om op een professionele wijze advies en feedback te formuleren;
 • Je bent zelfstandig, neemt initiatief, maar werkt ook efiiciënt in teamverband;
 • Je bent sociaal en legt gemakkelijk contacten;
 • Je bent resultaatgericht en proactief;
 • Je kan beleidsbeslissingen vertalen in concrete plannen;
 • Je bent klantgericht;
 • Je kan vlot communiceren in het Nederlands en het Engels;
 • Je bent discreet.
Aanbod
Je wordt aangesteld als Administratief en Technisch Personeel en verloond volgens graad 8.
Arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.
Personeelsvoordelen
Selectieprocedure
Voorselectie op CV. Selectie-interview(s) en assessment voor de geselecteerde kandidaten.
Kandidaatstelling
Je kan enkel online solliciteren en dit tot en met 26 april 2017.
Bijkomende inlichtingen
Inhoud takenpakket:
   De heer Yves SOEN, +32-11-268085, yves.soen@uhasselt.be
Meer weten over werken aan de UHasselt? Kijk op www.uhasselt.be/jobs!