BrightOwl Loader Loading

een HR Business Partner - domeinverantwoordelijke Hasselt Belgium,  


Posted on : 15 April 2017

Project Description

Functie-inhoud Je fungeert als eerste aanspreekpunt en klankbord voor de toegewezen faculteiten en administratieve diensten, op het vlak van HR. Je communiceert het HR-beleid van de universiteit en adviseert en ondersteunt de leidinggevenden bij de implementatie ervan in hun diensten over de volledige HR-cyclus heen (rekrutering, vorming en ontwikkeling van personeelsleden, functioneringsbegeleiding en evaluatie, bevordering, organisatieontwikkeling van diensten, uit dienst, ...). Je bent het aanspreekpunt voor personeelsleden met vragen van uiteenlopende aard in verband met hun loopbaan en functioneren. Je informeert en overlegt met dossierbeheer zodat het HR-beleid en de administratieve verwerking ervan feilloos op mekaar inspelen. Je identificeert vormings- en andere behoeften bij medewerkers en bespreekt dit met de betreffende verantwoordelijke. Je adivseert en ondersteunt de directeur Personeel & Organisatie bij het vormgeven van het HR-beleid. Je neemt actief deel aan HR projecten over de UHasselt heen. Je neemt het voortouw in een aantal HR beleidsdomeinen waarbinnen je je specialiseert en voorstellen ontwikkelt voor de UHasselt. Je voert exitgesprekken met personeelsleden die UHasselt verlaten en je formuleert op basis hiervan adviezen tot verbetering van het HR-beleid. ProfielJe hebt een masterdiploma (bij voorkeur in de rechten) en minstens 5 jaar ervaring in HR;Je bent in staat om op een professionele wijze advies en feedback te formuleren;Je bent zelfstandig, neemt initiatief, maar werkt ook efiici

Locations

3500 Hasselt, Belgium

Find a Job Find Candidates

Most Recent Searches

Most Famous Searches

You might also like