BrightOwl Loader Loading

Doctoraatstudent Neurogenetica - Belgium  

VIB (company)


Posted on : 12 June 2017

Project Description

​De onderzoeksgroep Neurodegeneratieve Hersenziekten in het VIB centrum voor Moleculaire Neurologie opent een positie voor een doctoraatstudent in het domein van de neurogenetica:

Project

Het PhD project is gericht op de neurogenetica van neurodegeneratieve hersenziekten onder meer Alzheimer dementie, fronto-temporale dementie en de ziekte van Parkinson. Het doel van het project is om de genetische etiologie van deze hersenziekten in kaart te brengen. Hierbij wordt gekeken naar de gekende causale genen en het klinisch en pathologisch beeld, de mutatiefrequentie, het mutatiespectrum en het overervingspatroon. Omdat de meeste patiënten een zeer grote spreiding tonen in aanvangsleeftijd wordt eveneens gezocht naar genetische factoren die de aanvangsleeftijd en symptomatologie beïnvloeden. Vandaag zijn er verschillende causale genen gekend, maar samen verklaren ze slechts een kleine fractie van de patiënten en families. In dit project wordt dan ook gezocht naar nieuwe genen.

Om dit project te realiseren zal de PhD student samenwerken met de technici die de diagnostische testen verrichten en de biobank/databank van de patiënten, familieleden en controlepersonen onderhouden. Daarnaast zijn er veelvuldige contacten met de clinici (arts specialisten in opleiding, neurologen) en met de wetenschappers in de onderzoeksgroep. De PhD student vormt de brug tussen de diagnostiek/biobank enerzijds en de artsen/onderzoekers anderzijds. De PhD student heeft eveneens contacten met de deelnemers aan het wetenschappelijk onderzoek.

Onderzoek omgeving

Het Centrum voor Moleculaire Neurologie (CMN) is een van de acht centra van het VIB (www.vib.be), een Vlaams onderzoeksinstituut in Life Sciences verspreid over 5 verschillende universiteiten. In Antwerpen, is het VIB CMN ingebed in de Universiteit Antwerpen, Campus Drie Eiken, Universiteitsplein 1, Antwerpen (Wilrijk). In het VIB CMN zijn verschillende onderzoeksgroepen die werkzaam zijn het domein van de neurodegeneratie van centrale en perifere zenuwstelsel. De onderzoeksgroep Neurodegeneratieve Hersenziekten wordt geleid door Professor Christine Van Broeckhoven en heeft meer dan 30 jaar ervaring in het neurogenetische onderzoek.

Ph.D.
Antwerpen
  • ​Kandidaten sturen hun CV en details per jaar, van hun vakken en resultaten, behaald tijdens hun studies.
  • De kandidaat heeft het diploma bachelor en master behaald met minstens een onderscheiding.
  • Je kandidatuur stuur je per e-mail naar de HR Officer van VIB CMN via e-mail phd@molgen.vib-ua.be.
  • ​De kandidaat is het bezit van een master diploma in het domein van de (bio)medische wetenschappen en heeft een zeer goede kennis van de genetica van de mens.
  • Ervaring met genetische en cellulaire technieken is een meerwaarde.
  • Grondige kennis van het Nederlands (spreken, schrijven) is essentieel voor de communicatie met de deelnemers aan het onderzoek en de clinici; en van het Engels, voor de samenwerking met wetenschappers en het presenteren en schrijven van wetenschappelijke teksten.

Wij bieden

  • De PhD student wordt gefinancierd via een doctoraatsbeurs voor een periode van 4 jaar startend op 1 oktober 2017.