BrightOwl Loader Loading

Doctoraatsstudent - Belgium  

KU Leuven (company)


Posted on : 26 August 2017

Project Description

Project

Kanker van het baarmoederlichaam is de meestvoorkomende gynaecologische kanker met jaarlijks ongeveer 1450 nieuwe diagnosesin België. Om inzichten te verkrijgen in de wijze waarop baarmoederkanker inBelgië wordt behandeld en om meer uniformiteit na te streven in debehandelingen is het project EFFECT (EFFectiveness of Endometrial CancerTreatment) opgestart.  Naast de standaardpatiënt- en tumorkarakteristieken worden voor het project EFFECT extravariabelen geregistreerd die betrekking hebben op de diagnostiek, neo-adjuvantebehandelingen, heelkunde, lymfadenectomie, anatomopathologie, adjuvantebehandelingen, ziektevrij interval en follow-up gegevens.

EFFECT is een initiatief van Het Antikankerfonds en devertegenwoordigers van de Belgische gynaecologen (Groupement des GynécologuesObstétriciens de Langue Française de Belgique – GGOLFB en de Vlaamse Verenigingvoor Obstetrie en Gynaecologie – VVOG) in samenwerking met de StichtingKankerregister.

 

De onderzoeksvragen die worden behandeld zijn uiteenlopend met alsuitganspunt de uitgebreide EFFECT databank waarover het Kankerregisterbeschikt. In het kader van ditonderzoeksproject zal u zich voornamelijk bezighouden met het verwerken vangegevens, het programmeren van analyses en het schrijven van rapporten enartikels.

Profiel

  • Je beschikt over eenmasterdiploma in de (Bio)medische Wetenschappen, Paramedische Wetenschappen,Toegepaste Wetenschappen, Sociale Wetenschappen of Bio-Ingenieurswetenschappenmet een voorkennis van (bio-) statistiek.
  • Je beschikt over denodige softwarevaardigheden voor het beheer van gegevensbanken engegevensanalyse zoals bijvoorbeeld SAS, R of S plus.
  • Je hebt kennis van MS Office.
  • Je bent bereid om eendoctoraal proefschrift te schrijven op basis van het onderzoek.
  • Je beschikt over goedeschriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden in het Nederlands enFrans. Je beschikt een goede actieve kennis van wetenschappelijk Engels.
  • Je bent georganiseerd,gestructureerd en nauwkeurig in het uitvoeren van taken.
  • Je hebt kennis vanoncologie, kankerregistratie, biostatistiek en epidemiologie.

Aanbod

We bieden een contract van bepaalde duur aan 100%.