BrightOwl Loader Loading

doctoraatsstudent: Multischaal-analyse van corrosie-ge Leuven Belgium,  

KU Leuven (company)


Posted on : 26 August 2017

Project Description

Project

De verlenging vande levensduur van bestaande infrastructuur en gebouwen kan een negatieve impacthebben op hun structurele integriteit. Structuren zijn onderhevig aanveroudering, onderhoud wordt niet altijd tijdelijk uitgevoerd en hergebruik ofherbestemming kan een aanpassing vergen van de ontwerpbelasting. Hierdoorgroeit de nood aan tools en technieken voor het beoordelen en retrofitten vanbestaande structuren. In het kader van deze probleemstelling, is er eendringende nood aan onderzoek naar het kwantificeren van de effecten vanbetondegradatie op het draagvermogen van structurele componenten in gewapendbeton. Om deze effecten te kunnen beoordelen, is een multischaalbenaderingnodig die het materiaalniveau, de structurele componenten en de constructie aanelkaar relateert. Dit doctoraatsonderzoek zal focussen op het niveau van decomponenten en een link maken met het mechanisch gedrag van de materialen en destructuur in gewapend beton. Het werk omvat numerieke modellering (eindigeelementenmodellering van gedegradeerde componenten in gewapend beton) en deverdere ontwikkeling van niet-destructieve inspectietools (zoals akoestische emissie)die gebruikt worden in experimenteel onderzoek in het labo en in een bestaandebrug als casestudie.

Tot hettakenpakket van de kandidaat behoren:

Literatuurstudieen het opstellen van een state-of-the-art;

Het uitvoerenvan analytisch, numeriek en experimenteel onderzoek;

Presentatievan onderzoeksresultaten op internationale congressen;

Publiceren vanonderzoeksresultaten;

Punctuelebijdragen aan onderwijs- en evaluatieactiviteiten;

Onderbegeleiding van de promotoren een doctoraal proefschrift verdedigen.

Profiel

Je behaalde(met minimum onderscheiding) een masterdiploma in de ingenieurswetenschappen:bouwkunde of ingenieurswetenschappen: architectuur (met sterke interesse inciviele constructies).

Uit je studie-of werkervaring blijkt je interesse voor mechanisch gedrag van gewapend betonen/of schadebeoordeling in bestaande structuren.

Je werktzelfstandig, accuraat en resultaatsgericht; je kunt omgaan met tijdsdruk enkritiek.

Je hebt eensterk analytisch vermogen en een zin voor synthese.

Schrijfvaardigheiden een actieve kennis van het Engels en/of Nederlands is cruciaal. Mondelingepresentaties schrikken je niet af.

Aanbod

Wij bieden eenvoltijdse positie als doctoraatsbursaal voor 24 maanden (hernieuwbaar metbijkomend 24 maanden na een positieve evaluatie) in een dynamische entoonaangevende onderzoeksomgeving. De doctoraatsstudie (die een duur heeft van48 maanden) start in januari 2018.

Hoofdplaatsvan tewerkstelling is het Departement Bouwkunde van de KU Leuven in Heverlee.

Locations

3000 Leuven, Belgium

Find a Job Find Candidates

Similar Jobs

Other jobs in Belgium

Other jobs in Leuven

Other similar job in Leuven

Other Jobs

Most Recent Searches

Most Famous Searches

You might also like