BrightOwl Loader Loading

Doctoraatspositie KU Leuven - Belgium  

KU Leuven (company)


Posted on : 25 April 2017

Project Description

Project

Je bereidt een doctoraatsproefschrift voor onder begeleiding van prof. dr. Jeroen Stouten en prof. dr. Wilmar Schaufeli binnen de Onderzoekseenheid Arbeids- & Organisatiepsychologie & Opleidingskunde (O2L). Het thema situeert zich in de Organisatiepsychologie, en sluit aan bij een reeds bestaande onderzoekstraditie naar leiderschap en organisatiegedrag. Meer specifiek handelt de thematiek naar de rol van leiderschap in de luchtvaartverkeersleiding. Het onderzoek zal bijdragen aan de kennis rond de rol van ‘operationeel’ leiderschap en de mate waarin dit kan bijdragen tot een verhoging van de veiligheid in de luchtverkeersleiding. Het onderzoek zal in nauwe samenwerking met Belgocontrol uitgevoerd worden.


Binnen een doctoraatstraject wordt verwacht dat je in samenwerking met je promotoren zelfstandig onderzoek opzet en uitvoert. Je staat in voor het mee uitdenken en opzetten van de studies, de data-verzameling, de verwerking en analyse van de data en de rapportering van de bevindingen tijdens wetenschappelijke congressen en in wetenschappelijke artikels. Binnen je doctoraat krijg je de kans om seminaries en/of opleidingen te volgen om je competenties verder te ontwikkelen. Je volgt de doctoraatsopleiding van de KU Leuven (Voor informatie over doctoreren en de doctoraatsopleiding, zie: https://ppw.kuleuven.be/home/onderzoek/doctoreren)


Naast je onderzoek zal je gedurende 10% van je tijd instaan voor onderwijsondersteuning. Dit bestaat onder meer in het begeleiden van masterproeven, seminaries en werkcolleges binnen de faculteit zoals bijvoorbeeld in de thema’s van de arbeids-, organisatie-, en personeelspsychologie en in professioneel leren en opleidingskunde.

Profiel

Je hebt een diploma van master in de psychologie, master in de economische- en bedrijfswetenschappen, of master in de sociologie (arbeid en organisatie). Laatstejaars kunnen ook kandideren.

Je behaalde uitstekende studieresultaten (minimaal één maal onderscheiding).

Je hebt grote belangstelling voor wetenschappelijk onderzoek, en interesse in leiderschap en organisatiepsychologische thema’s.

Je hebt interesse en eventuele voorkennis in het domein van de luchtvaart. Interesse en kennis in psychofysiologie wordt gewaardeerd.

Je hebt een goede kennis in methodologie en statistiek en bent geïnteresseerd in survey- en experimenteel onderzoek.

Je hebt een goede kennis van het Engels en een vlotte gestructureerde schrijfstijl.

Je bent zelfstandig en flexibel, beschikt over een goed organisatievermogen en time-management.

Je bent leergierig en gemotiveerd om je inhoudelijk en methodologisch bij te scholen.

Je bent breed geïnteresseerd, sociaal ingesteld, communicatief en hebt een professionele houding.

 

Aanbod

We bieden je een functie als voltijds bursaal voor een periode van één jaar,verlengbaar tot een totale periode van drie jaar mits positieve evaluatie.

Je komt als doctorandus terecht in een stimulerende en uitdagende internationale werkomgeving met een grote mate van flexibiliteit en autonomie.

Begindatum: 1 augustus 2017 of te bespreken.