BrightOwl Loader Loading

Doctoraatsbursaal Rol van leerkracht-leerlinginteracties bij pesten op school - Belgium  

KU Leuven (company)


Posted on : 25 April 2017

Project Description

Project

Pesten op school is wijd verspreid en kan dramatische gevolgen hebben voor slachtoffers op korte en lange termijn. Bestaand onderzoek erkent de rol van de sociale context in pesten en victimisatie, maar besteedde tot nu toe weinig aandacht aan de impact van leerkrachten. Dit project focust op slachtofferschap bij pesten en onderzoekt, ten eerste, of en hoe leerkracht-leerling interacties, i.e., algemene leerkracht-leerling interacties op individueel en klasniveau, evenals reacties van leerkrachten op pestincidenten, victimisatie voorspellen. Ten tweede wordt nagegaan of leerkracht-leerling interacties de effecten modereren van victimisatieop de sociaal-emotionele aanpassing van leerlingen. Het project omvat drie longitudinale studies met drie waves - één in het secundair onderwijs (1ste tot 3de jaar) en twee in het lager onderwijs (4de tot 6de leerjaar) - en een experimentele studie. Voor twee studies zijn de data reeds beschikbaar. Voor één longitudinale en de experimentele studie zal de doctoraatsbursaal, in samenwerking met een collega-onderzoeker en masterproefstudenten, de data verzamelen in het kader van dit project. De voornaamste instrumenten bestaan uit peer nominaties, leerling-en leerkrachtvragenlijsten en observaties in de klas.

De geselecteerde kandidaat zal een Doctoraat in de Psychologie voorbereiden in samenwerking met andere leden van de onderzoekseenheid en onder supervisie van prof. dr. Hilde Colpin (promotor) en prof. dr. Karine Verschueren (copromotor).

Profiel

Kandidaten beschikken over de volgende kwalificaties:


  • Masterdiploma (ten laatste behaald in september 2017), bij voorkeur in Psychologie of Pedagogische Wetenschappen;
  • Interesse in de rol van de school als sociale context voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren en in het thema van pesten op school in het bijzonder;
  • Interesse in wetenschappelijk onderzoek, inclusief literatuurstudie, data-analyse en rapportering;
  • Organisatorische, communicatieve en leiderschapskwaliteiten voor het rekruteren van scholen en het uitvoeren en coördineren van de dataverzameling;
  • Zeer goede vaardigheden in statistische analyse en de bereidheid om die vaardigheden verder te ontwikkelen door gespecialiseerde vorming, met het oog op longitudinale analyses van geclusterde data;
  • Zeer goede schrijfvaardigheden in het Engels;
  • Teamspeler en bereidheid tot samenwerking met andere leden binnen de onderzoekseenheid SCenO ;
  • Ervaring met het analyseren van grootschalige longitudinale datasets is een pluspunt.

Aanbod

We bieden:

Een voltijdse functie, initieel voor 1 jaar, verlengbaar met 3 jaar na gunstige evaluatie, met het oog op het afronden van een doctoraat in 4 jaar;

Info over salaris, zie http://www.kuleuven.be/personeel/jobsite/);

Een stimulerende onderzoeksomgeving in SCenO en aan een internationaal erkende universiteit;

Mogelijkheid om gebruik te maken van twee grootschalige longitudinale datasets en om bijkomende data te verzamelen;

Mogelijkheid tot samenwerking met onderzoeksteams met expertise in longitudinaal onderzoek over de ontwikkeling van kinderen en adolescenten in scholen;

Buitenlands verblijf in internationaal gereputeerd onderzoekscentrum in het domein van pesten op school en mogelijkheid om het onderzoek voor te stellen op internationale wetenschappelijke congressen;

Mogelijkheid tot samenwerking met praktijkdeskundigen gespecialiseerd in de problematiek van pesten en tot vertaling van de bevindingen naar praktijk en beleid.