BrightOwl Loader Loading

Doctoraatsbursaal Leuven Belgium,  

KU Leuven (company)


Posted on : 26 August 2017

Project Description

Functie

De bedoeling van dit FLOF-mandaat is om een veelbelovende onderzoeker de kans te bieden van start te gaan met doctoraatsonderzoek waarbij hij/zij een aanvraag voor een beurs bij het FWO moet voorbereiden en/of zijn promotor zich engageert om een project bij het FWO of de Onderzoeksraad in te dienen. Het doctoraatsonderzoek moet finaal leiden tot een doctoraat in de Theologie of in de Religiestudie.

Je legt je hoofdzakelijk toe op het onderzoek in voorbereiding van het doctoraatsproefschrift. Je levert, samen met de betrokken promotor/onderzoeksgroep, de nodige inspanningen om externe financiering vanaf het tweede jaar te voorzien.

Je kan, binnen dezelfde grenzen als deze die gelden voor FWO-aspiranten, met beperkte onderwijsbegeleidende of administratieve activiteiten op facultair niveau worden belast in zover de opdrachten de voorbereiding van het doctoraatsproject niet beletten

Profiel

Je behaalde een Research Master: Master of Advanced Studies in Theology and Religion (tevoren: Master in de gespecialiseerde studies in de theologie en de religiewetenschappen)

Locations

3000 Leuven, Belgium

Find a Job Find Candidates

Similar Jobs

Other jobs in Belgium

Other jobs in Leuven

Other Jobs

Most Recent Searches

Most Famous Searches

You might also like