BrightOwl Loader Loading

Doctoraatsbursaal - Belgium  

KU Leuven (company)


Posted on : 07 June 2017

Project Description

Functie

De bedoeling van dit FLOF-mandaat is om een veelbelovende onderzoeker de kans te bieden van start te gaan met doctoraatsonderzoek waarbij hij/zij een aanvraag voor een beurs bij het FWO moet voorbereiden en/of zijn promotor zich engageert om een project bij het FWO of de Onderzoeksraad in te dienen. Het doctoraatsonderzoek moet finaal leiden tot een doctoraat in de Theologie of in de Religiestudie.

Je legt je hoofdzakelijk toe op het onderzoek in voorbereiding van het doctoraatsproefschrift. Je levert, samen met de betrokken promotor/onderzoeksgroep, de nodige inspanningen om externe financiering vanaf het tweede jaar te voorzien.

Je kan, binnen dezelfde grenzen als deze die gelden voor FWO-aspiranten, met beperkte onderwijsbegeleidende of administratieve activiteiten op facultair niveau worden belast in zover de opdrachten de voorbereiding van het doctoraatsproject niet beletten

Profiel

Je behaalde een Research Master: Master of Advanced Studies in Theology and Religion (tevoren: Master in de gespecialiseerde studies in de theologie en de religiewetenschappen) aan de KU Leuven met de grootste onderscheiding, of je zal deze behalen in juli of september 2017 en je moet in aanmerking komen voor toelating tot het doctoraatsprogramma in de Theologie of in de Religiestudie.

Aanbod

Wij bieden een voltijdse tewerkstelling van bepaalde duur vanaf 1 oktober 2017 voor 1 jaar.