BrightOwl Loader Loading

Doctoraatsbursaal Industri Leuven Belgium,  

KU Leuven (company)


Posted on : 19 July 2017

Project Description

Project

De rotsgraven in Dayr al-Barsha worden gerekend tot de belangrijkste monumenten van het Egyptische Middenrijk (c 2000-1700 VC). Deze begraafplaats van de provinciale elite bevindt zich echter in een vervallen toestand omwille van steenwinning en plunderingen. De puzzel van deels in-situ architectuur groeit elk jaar aan door het opgraven van honderden versierde blokken, maar de gefragmenteerde staat van de resten verhindert een in-depth studie. Aangezien fysische reconstructie veelal onmogelijk is, zullen de resten digitaal gereconstrueerd worden met behulp van cutting edge 3D acquisitietechnieken. Registratie- en integratiealgoritmen zullen de slaagkans van de puzzel verhogen door middel van een semi-automatische en interactieve 3D omgeving die ook zal toelaten om nieuwe vondsten toe te voegen. Met behulp van deze tool zullen fundamentele onderzoeksvragen over de evolutie van de begraafplaats en het gebruiksleven en versiering van de graven aangepakt worden. De tool zal ook dienen als een middel voor behoud van erfgoed in een omgeving die bedreigd wordt door het veranderende politiek klimaat in het Midden Oosten.


De doctoraatsbursaal in de Geomatica onderzoeksgroep zal zich toeleggen op een drietal aspecten:

  • Het ontwikkelen van een interactieve tool die gebruikt kan worden door de Egyptologen.
  • Het aanmaken van 3D modellen van brokstukken, gaande van heel klein tot heel groot, met verschillende technieken
  • Het semi-automatisch registreren en integreren van die brokstukken tot grotere gehelen (i.e. het oplossen van de 3D puzzel)

Profiel

  • Je hebt een masterdiploma in de Ingenieurswetenschappen, Industri

Locations

3000 Leuven, Belgium

Find a Job Find Candidates

Similar Jobs

Other jobs in Belgium

Other jobs in Leuven

Other Jobs

Most Recent Searches

Most Famous Searches

You might also like