BrightOwl Loader Loading

Doctoraatsbursaal (100%) PhD project 'Het ontwerpen van ambassades voor 'Middle Powers': de architectuur van Belgische en Nederlandse Diplomatie in een globaliserende wereld.' - Belgium  

KU Leuven (company)


Posted on : 19 July 2017

Project Description

Project

De ontwikkeling van ambassadearchitectuur sinds 1945 vertoont verschillende opmerkelijke fenomenen.Ten eerste wordt de retoriek van nationale representatie steeds meer aangevuld en soms overschaduwd door internationale discours over het moderne wonen en werken, ecologie en veiligheid. Ten tweede bekijken sommige natiestaten de mogelijkheid om ambassadegebouwen te delen. De opkomst van multilaterale structuren en wereldwijd bestuur stimuleert deze ontwikkelingen.

Terwijl historisch onderzoek naar overheidsgebouwen al belangrijke inzichten heeft opgeleverd in de relatie tussen architectuur en politiek, blijft de studie en kennis over ambassadearchitectuur vrijwel beperkt tot de casi van de grootmachten. Niettemin zijn het vooral de “Middle Power” staten die geconfronteerd werden en worden met de nieuwe uitdagingen van internationale representatie. In welke mate beïnvloeden deze uitdagingen hun ambassadearchitectuur?

Dit project behandelt deze vraag aan de hand van de casestudies België en Nederland. Deze twee “MiddelPowers” delen een rijke geschiedenis, hebben lange tijd een heel eigen beleid gevoerd inzake ambassadearchitectuur, maar tasten ook de mogelijkheden van samenwerking af. Het project zal een kader bieden voor onderzoek naar onderbelichte interacties tussen architectuur en politiek en voor het formuleren van richtlijnen m.b.t. architectuur en buitenlands beleid.

Profiel

We zoeken een uitmuntende, gedreven en communicatievaardige onderzoeker met een masterdiploma architect, ingenieur-architect, interieurarchitect, kunstwetenschappen, geschiedenis, politieke wetenschappen of equivalent.

De kandidaat heeft bij deze master minstens onderscheiding behaald of heeft zich op een andere manier onderscheiden tijdens zijn of haar academische opleiding of in het professioneel leven.

De kandidaat dient een sterke interesse te hebben in het voeren van wetenschappelijk onderzoek in het domein van de architectuur, de geschiedenis van architectuur en interieurontwerp en de politieke geschiedenis.

De kandidaat wordt verwacht:

  • een duidelijke interesse in en kennis van het onderzoeksthema te hebben, op basis van onderwijs, werk- of onderzoekservaring;
  • in staat te zijn om zowel zelfstandig als in een multidisciplinair team te werken;
  • een proactieve houding aan te nemen en de nodige wetenschappelijke integriteit aan de dag te leggen;
  • vloeiend te zijn in het Engels, Nederlands en Frans en excellente communicatievaardigheden te hebben, zowel mondeling als schriftelijk;
  • ondersteuning te bieden binnen het onderwijs in de opleiding Architectuur en Interieurarchitectuur;
  • wetenschappelijke publicaties te schrijven en onderzoeksresultaten te presenteren op internationale conferenties en in internationale tijdschriften (met peer review);
  • internationaal mobiel te zijn.

Aanbod

Wij bieden een voltijdse (100%) tewerkstelling voor 1 jaar (verlengbaar) aan als onderzoeker in een creatieve werkomgeving, een dynamisch team en met uitdagende opdrachten.

Als vorser voer je onderzoek uit dat moet leiden tot een doctoraat in de architectuur, onder leiding van een promotor behorend tot de Faculteit Architectuur.