BrightOwl Loader Loading

Doctoraatsbursaal (100%) PhD project 'Het ontwerpen van ambassades voor 'Middle Powers': de architectuur van Belgische en Neder Leuven Belgium,  

KU Leuven (company)


Posted on : 19 July 2017

Project Description

Project

De ontwikkeling van ambassadearchitectuur sinds 1945 vertoont verschillende opmerkelijke fenomenen.Ten eerste wordt de retoriek van nationale representatie steeds meer aangevuld en soms overschaduwd door internationale discours over het moderne wonen en werken, ecologie en veiligheid. Ten tweede bekijken sommige natiestaten de mogelijkheid om ambassadegebouwen te delen. De opkomst van multilaterale structuren en wereldwijd bestuur stimuleert deze ontwikkelingen.

Terwijl historisch onderzoek naar overheidsgebouwen al belangrijke inzichten heeft opgeleverd in de relatie tussen architectuur en politiek, blijft de studie en kennis over ambassadearchitectuur vrijwel beperkt tot de casi van de grootmachten. Niettemin zijn het vooral de Middle Power  staten die geconfronteerd werden en worden met de nieuwe uitdagingen van internationale representatie. In welke mate be

Locations

3000 Leuven, Belgium

Find a Job Find Candidates

Similar Jobs

Other jobs in Belgium

Other jobs in Leuven

Other similar job in Leuven

Other Jobs

Most Recent Searches

Most Famous Searches

You might also like