BrightOwl Loader Loading

Doctor-Assistent Toegepaste Bio-informatica en Biostatistiek - Belgium  

KU Leuven (company)


Posted on : 23 May 2017

Project Description

Functie

Algemene situering
De opdracht zal in hoofdzaak uitgevoerd worden binnen het Laboratorium voor Microbiële Procesecologie en –Beheersing (PME&BIM) op Campus De Nayer te Sint-Katelijne Waver. Deze campus is één van de vestigingsplaatsen van de Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen. Deze multi-campusfaculteit is het resultaat van de integratie van de opleidingen tot industrieel ingenieur bij KU Leuven. De faculteit heeft een eigen onderwijs-, onderzoeks- en doctoraatsprofiel. PME&BIM behoort tot de Technologiecluster Bioengineering Technology (CBeT), die op haar beurt bij het Departement Microbiële en Moleculaire Systemen (M2S) behoort. PME&BIM is internationaal erkend voor haar onderzoek in het domein van de toegepaste microbiologie en microbiële ecologie. PME&BIM bestudeert de rol en ecologie van microbiële gemeenschappen en haar leden in natuurlijke en industriële omgevingen of processen om deze beter te begrijpen en (bij) te sturen. Meer specifiek beoogt PME&BIM meer inzichten te verwerven in de modulaire rol van micro-organismen in deze omgevingen door middel van state-of-the-art moleculair microbiologische methoden, met een belangrijke focus op pathogene en nuttige micro-organismen.
Verwacht wordt dat de aangestelde kandidaat actief is binnen het profiel van de Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen; hij/zij zal bijgevolg op basis van profieleigen criteria worden geëvalueerd.

Onderzoek
De onderzoeksgroep is op zoek naar een persoon met ervaring in het domein van de (micro)biologie, toegepaste bio-informatica en biostatistiek.

De succesvolle kandidaat zal:

 • verantwoordelijk zijn voor het identificeren, evalueren en implementeren van nieuwe computationele tools en methoden ter ondersteuning van de wetenschappelijke activiteiten van de onderzoeksgroep;
 • geautomatiseerde analyse pijplijnen ontwikkelen voor het analyseren van complexe datasets (bekomen via zowel strategisch basisonderzoek als translationeel onderzoek), van ruwe data acquisitie, over primaire en secundaire analyses tot data disseminatie en langetermijn opslag;
 • verantwoordelijk zijn voor het analyseren van Next Generation Sequencing (NGS) data, bv. bekomen via de Illumina, Roche, Minion of PacBio platforms;
 • assistentie verlenen bij het experimenteel ontwerp en analyseren van data afkomstig van verschillende onderzoeksvelden waaronder metagenomics, phenomics, genomics, RNA-seq en ribosomal RNA gene profiling;
 • netwerken met industriële en academische actoren in het domein van de vacature;

De succesvolle kandidaat zal tevens onderzoek uitbouwen, liefst in nauwe samenwerking met de industrie, bv. door middel van contractonderzoek, onderzoeksprojecten en masterproeven, dat resulteert in industriële innovatie en wetenschappelijke output van internationaal hoogstaand niveau. Ervaring met projectaanvragen is in die zin een pluspunt. 

Deze onderzoeksactiviteiten dienen met name ontwikkeld te worden om lopend onderzoek binnen PME&BIM te ondersteunen en te versterken. De succesvolle kandidaat zal werken onder supervisie van Prof. B. Lievens en Prof. H. Rediers.

Onderwijs
De succesvolle kandidaat zal onderwijs verzorgen in de bachelor en master in de industriële ingenieurswetenschappen, richting chemie/biochemie. Onderwijservaring in het domein van microbiologie, biostatistiek en bio-informatica is een aanzienlijk pluspunt. Naast deze taken dient de kandidaat eveneens bereid te zijn andere opleidingsonderdelen met betrekking tot zijn expertise te doceren of te coördineren en masterproeven in dit domein te begeleiden.

Dienstverlening
Naast een onderzoeksopdracht en onderwijsopdracht wordt van de aangestelde kandidaat ook verwacht dat hij/zij bereid is om dienstverlening te verstrekken. Meer specifiek is samenwerking met andere CBeT groepen, de industrie en de overheid belangrijk.


Profiel

De vacature staat open voor houders van een doctoraat op proefschrift in de (industriële) ingenieurswetenschappen, bio-ingenieurswetenschappen, wetenschappen, of gelijkaardig. De kandidaat combineert academische met technologische (implementatie) kwaliteiten, zoals voorzien in de beschrijving van het onderzoeksprofiel van de industrieel ingenieur, waarin de toepassingsgerichtheid van het onderzoek belangrijk is.

De kandidaat:

 • heeft ervaring in het uitvoeren van experimenteel onderzoek in het domein van microbiologie of microbiële ecologie;
 • heeft ervaring in programmatie en high-throughput analyse van biologische data
 • heeft onderwijservaring;
 • heeft ervaring met projectaanvragen en -uitvoering ,ook in samenwerking met bedrijven;
 • is in staat een netwerk met industriële actoren uit te bouwen en te verstevigen;
 • is vertrouwd met de valorisatie van onderzoek en gedreven om onderzoeksresultaten te brengen tot bruikbare toepassingen in het werkveld;
 • heeft ervaring met het werken in team of beschikt over de competenties om dit te doen.

De onderwijsactiviteiten aan de KU Leuven gebeuren hoofdzakelijk in het Nederlands. Voor kandidaten die het Nederlands niet beheersen, wordt een taalcursus aangeboden. Goede kennis van het Engels is een vereiste.

De aangestelde kandidaat moet bereid zijn om in het kader van de onderwijs- en onderzoeksopdracht de vereiste mobiliteit op te brengen.


Aanbod

De geselecteerde kandidaat zal aangeworven worden als ‘post-doctoraal onderzoeker’ voor 3 jaar (mogelijks verlengbaar).  Het betreft een voltijdse opdracht. Verloning gebeurt volgens barema 44.
De vooropgestelde startdatum is 1 oktober 2017.