BrightOwl Loader Loading

Coördinator data-analyse grootschalig peilingsonderzoek - Belgium  

KU Leuven (company)


Posted on : 26 August 2017

Project Description

Functie

Er wordt verwacht dat de coördinator data-analyse expert is en continu expertise ontwikkelt in het domein van grootschalige toetsafnames en 'educational measurement' in het algemeen. Dit houdt in dat de coördinator kan inspelen op specifieke vragen vanuit de opdrachtgever hierover en ook andere medewerkers van het steunpunt kan adviseren rond methodologische kwesties (bv. afnamedesign). Daarnaast stuurt de coördinator de medewerkers van de cel data-analyse aan en ondersteunt hij/zij hen in de uitvoering van hun taken. Van de coördinator wordt ook verwacht dat hij/zij jaarlijks een peilingsproject onder zijn/haar hoede neemt en voor deze peiling binnen het onderzoeksteam als projectleider optreedt. Tot slot is de coördinator ook bereid om te publiceren en om presentaties te geven op (internationale) congressen en studiedagen.

Data-analyse is vooral belangrijk bij de kalibratiestudie, de peiling, de schoolfeedback en het onderzoek naar interbeoordelaarsbetrouwbaarheid. De belangrijkste analysemethoden zijn itemresponsetheorie (IRT) en multilevelanalyses. In functie van de vraagstelling worden ook andere analysetechnieken gehanteerd. De overgang naar digitale toetsafnames, trendanalyses bij herhalingspeilingen en bijkomende verklarende analyses van de peilingsresultaten met het oog op het onderwijsbeleid zijn voorbeelden van uitdagingen voor het onderzoeksteam in de nabije toekomst.

Profiel

  • Doctoraat in de psychologie of pedagogische wetenschappen of een voor de functie relevant onderzoeksdomein.
  • Ervaring m.b.t. psychometrie is een belangrijk pluspunt
  • Ervaring m.b.t. projectmanagement en het aansturen van medewerkers is eveneens een troef.
  • Goede teamspeler
  • Goede communicatie- en rapporteringsvaardigheden
  • Goede beheersing van het Nederlands

Aanbod

 
  • Een voltijdse of deeltijdse (80%) functie op het niveau van doctor-assistent.
  • Aangename en flexibele werkomstandigheden
  • Perspectief op lange tewerkstelling